söndag 29 november 2015

Moderaternas och Kinberg-Batras lögn-härva inom HBTQ-politiken.


Jag hyllade m i augusti därför att jag trodde partiet på riktigt blivit queer-vänligt förutom HBT-vänligt. Men ordföranden
Anna Kinberg Batra (bilden) och öppet homosexuelle partisekreteraren Tomas Tobé har alltså ljugit sig blåa (no pun intended) i ansiktet i för att ge falska budskap i samband med Stockholm Pride. HBTQ-politiske talespersonen Olof Lavesson orkade först efter ca en månad (sic!) förklara vad partiet egentligen tycker i höst om bl.a. de utspel som deras partiordförande gjorde i somras. Det tycks vara fullständigt kaos inom m om vad de tycker egentligen. Partiet försöker tydligen medvetet ge olika budskap till den liberala och konservativa falangen i sitt parti. Jag har idag mailat Olof Lavesson om bl.a. följande.
Moderaterna har ifrågasatt informationsplikten, inte minst mot bakgrund av den medicinska utvecklingen som skett. Att Moderaterna på sin partistämma nyligen röstade för att utreda ett eventuellt avskaffande av informationsplikten för hiv är viktigt. Om utredningen inte visar att informationsplikten är nödvändigt bör den avskaffas. När det gäller HIV är det angeläget att det finns ett omfattande preventivt arbete, inte att stigmatisera enskilda. Det är viktigt med såväl om kunskapsspridning och testning som rådgivning. Utredningen ska vara förutsättningslös, men anledning till att man vill göra en utredning är ju att man ser behov av en förändring. 
Partistyrelsen ville inte ens föreslå bifall till en motion om att utreda informationsplikten för hiv-positiva.

Men nu framförde Anna Kinberg Batra på m:s hemsida att informationsplikten skulle avskaffas. Punkt. Inte utredas bara. Notera att partistyrelsen inte ens orkade föreslå bifall till motionen om att utreda ett avskaffande. Partistyrelsen ville motionen skulle betraktas som besvarad och informationsplikten utredas "förutsättningslöst" d.v.s man skulle inte bifalla motionens beskrivningar om problemen med nuvarande lag. Partistämman följde partistyrelsen. Och Olof Lavesson brydde sig inte ens om att gå in i debatten. Inte Tomas Tobe eller Anna Kinberg Batra heller.
Vi vill se fler trygga familjer, oavsett vilket kön föräldrarna har. Därför ser vi positivt på den utredning alliansregeringen tillsatte om surrogatmödraskap och de förslag som är framtagna om ensamståendes rätt till insemination. Frågorna om surrogatmödraskap och embryodonation har många nyanser och exakt hur lagstiftning kan och bör se ut är något som vi tar ställning till efter ordentlig utredning och analys av utredningens förslag. Återigen finns det ingen anledning att göra en utredning om man inte ser ett behov av förändring.
Olof Lavesson har hittills vägrat kommentera om m är för en sänkning av åldersgränsen för juridiska könsbyten.

Återigen trixar Moderaterna. Anna Kinberg Batras budskap var att tillåta reglerat surrogatmödraskap. Det togs inte något som helst sådant beslut på m-stämman och inte heller av deras riksdagsgrupp vid allmänna motionstiden i höstas. När det gäller flyktingpolitiken mailade jag bl.a.
.... Men många partier i riksdagen, senast har kd tagit ställning för det, vill utvärdera den lag som infördes 2006 om att individer som blir förföljda p.g.a. sexuell läggning och/eller kön (biologiskt eller socialt) ska kunna få asyl som konventionsflyktingar. Det handlar om att långsiktigt skapa en rättssäker process för den gruppen av asylsökande. Motsätter sig m ännu en sådan utvärdering?
Om det lämnar Olof Lavesson inte någon som helst kommentar. Motsätter sig m ännu en sådan utvärdering? Ja eller nej?

Tredje juridiskt kön. Är Moderaternas attityd idag till att tillåta ett tredje juridiskt kön för de som vill tillhöra det "möjligen" eller "nej"? Olof Lavesson vägrar kommentera om partiet ännu officiellt är emot reformen trots att deras borgerliga kolleger i Folkpartiet häromveckan tog tydligt ställning för det.

Olof Lavesson vägrar kommentera om m - precis som Anna Kinberg Batra på partiets hemsida i augusti - som parti är för principiellt att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Är m för en sådan principiell sänkning, alltså "ja" eller är deras attityd ännu "möjligen".

Olof Lavesson verkar varit ointresserad att försöka få sitt parti HBTQ-vänligare.

Sedan några frågor om Olof Lavessons roll.

1. Var du Olof Lavesson informerad som HBTQ-politisk talesperson om att AKB skulle göra sina utspel i samband med Stockholm Pride och lägga upp infon på sin hemsida? Om du inte var det, av vilken orsak blev du som HBTQ-politisk talesperson inte informerad på förhand?

2. När du noterade infon som AKB lämnat, vad har du PERSONLIGEN som HBTQ-politisk talesperson gjort för att ditt parti först via partistyrelsen och sedan partistämman skulle godkänna det sakpolitiska innehållet från AKB:s utspel i augusti?

3. När du fått besked om att partistyrelsen bara ville ta med delar av förslagen från AKB och er arbetsgrupp för bl.a. HBTQ-reformer, vad gjorde du då för att mer skulle komma med på själva stämman? Att hänvisa till att du inte kan kommentera partiets interna processer duger verkligen inte efter den här lögn-härvan från Kinberg-Batra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar