söndag 22 november 2015

Liberalerna (f.d. fp) har nu "perfect record" inom HBT-politiken.


Idag har Folkpartiet Liberalerna bytt namn till Liberalerna med (lib) som förkortning. På partiets hemsida finns en redogörelse för vissa beslut.
.... Folkpartiet Liberalernas ska såväl i intern som extern kommunikation eftersträva att vara en normkritiskt och inkluderande parti.... Folkpartiet, i enlighet med utredningens förslag, ska verka för en lagändring där åldersgränsen för juridisk könskorrigering utan vårdnadshavares samtycke ska vara 15 år. Folkpartiet ska verka för en lagändring där åldersgränsen för juridisk könskorrigering med vårdnadshavares samtycke ska vara 12 år. Folkpartiet ska verka för att tillstånd till ingrepp i könsorganen eller avlägsnande av könskörtlarna ska utverkas på strikt medicinska grunder oavsett ålder Folkpartiet Liberalerna ska verka för att ett tredje juridiskt kön införs....
Som första borgerliga parti blir Liberalerna för att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Det är en frihetsreform. Det är relativt få (kanske på sikt 0,5 % - 1% av befolkningen) som är berörda men för dem är det viktigt. Vi tillhör för övrigt allihop olika minoriteter.

Fem av Sveriges 10 största partier är för alla aktuella HBT-reformer.

Jag ger poäng till Sveriges 10 största partier efter vad de tycker om 11 nya HBT-reformer och om de vill avskaffa redan genomförda reformer. Poängställningen är följande november 2015. Maxpoäng är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Folkpartiet +1p till 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Socialdemokraterna 20p
Centerpartiet 19p
Moderaterna 18p
Kristdemokraterna 15p
Sverigedemokraterna 6p

Mp, v, fi och pp fick tillsammans 16,1 % i riksdagsvalet 2014. När nu fp blir för alla aktuella HBT-reformer ökar andelen till 21,5 %. Det här betyder också att om största regeringspartiet, Socialdemokraterna, vill genomföra HBT-reformer kan de vara säkra på att det finns en majoritet i riksdagen. Ansvaret faller alltså tydligt på s framåt.

Jag kommer idag kontakta fp om andra HBTQ-relaterade beslut på landsmötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar