onsdag 20 september 2017

Mer pengar emot diskriminering men inget om HBTQ-rättigheter i "huvudbudgetförslaget"


Jag har i många år granskat diverse svenska regeringars "huvudbudgetförslag". Alltså de generella riktlinjerna för den ekonomiska politiken. För första gången var HBT-rättigheter med där 2015. S-mp-regeringen inkluderade det även i det budgetförslag den lämnade hösten 2016. Men i år finns det inget. Regeringen förtjänar kritik för det, i synnerhet som rättigheter för homosexuella och bisexuella inte var en del av senaste regeringsförklaringen från socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven (bilden).

Min bedömning är att både Löfven och finansminister Magdalena Andersson (s) är genuint HBTQ-vänliga. Desto mer förvånande att de tagit bort HBTQ-rättigheter från "huvudbudgetförslaget". Men nu får oppositionspartierna en gyllene möjlighet att fixa att det är med i alternativa budgetförslag. S-mp-v hade tidigare en fördel där gentemot oppositionen (där bara Liberalerna profilerat sig om HBTQ-rättigheter i budgetförslag). Nu kastar röd-gröna bort det inför valet 2018.

Ökade resurser är bra - men måste användas effektivt.

Positivt är dock att s-mp-v vill öka anslaget till Diskrimineringsombudsmannen (DO) med ca 10 % 2018. Även när det gäller anslagen emot diskriminering i övrigt samt jämställdhet ökar s-mp-regeringen dem rejält 2018 (Utgiftsområde 13 sid 2379-2382). Att ge pengar är dock bara en del. Det bör redovisas senare att pengarna förvaltats så effektivt som möjligt för att minska diskrimineringen i samhället.Tidigare socialdemokratiske socialministern Gustav Möller förklarade följande.
.... Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket....
Det gäller även idag.


Uppdatering 1.


Sd och c har föreslagit radikala utgiftsminskningar för politiken emot diskriminering.

I oktober ska oppositionspartierna presentera varsin alternativbudget. Sverigedemokraterna har i många år varit för att avskaffa DO. Centerpartiet har föreslagit kraftiga minskningar av anslagen emot diskriminering och för jämställdhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar