onsdag 20 september 2017

HBTQ-kultur. Bög i folkhemmet - Arne Nilsson.


Från presentationen av Bög i folkhemmet (2016) av Arne Nilsson.
»Mamma var mån om att inte sticka ut från omgivningen. Man skulle inte göra sig märkvärdig. En vanlig kommentar av henne var Vad skulle andra säga!« Vad skulle andra säga? Frasen ekar genom Arne Nilssons memoarer. Som sociolog har han utfört banbrytande forskning om homoliv i Göteborg under 1900-talet. Här berättar han sin egen historia om hur det var att växa upp som bög i en arbetarfamilj under efterkrigstiden i Göteborg. En tid då folkhemmet byggdes upp och många fick det materiellt bättre, samtidigt som homofobin var stark och många homosexuella tvingades att leva dubbelliv. I Bög i folkhemmet får vi följa Nilssons klassresa, först som arbetarkille på läroverk och senare på universitetet. Vi får följa hans liv som homo vid tiden före den svenska gayrörelsens genombrott. Erotiska möten med andra män, gayklubbliv, livet i det estetiska avantgardet och i olika vänster- och alternativrörelser. Vi får se hur hans liv som klassresenär och som homo hängde samman. Det är ett stycke svensk historia som sällan berättats tidigare. Arne Nilsson (född 1948) är docent i sociologi och har ägnat en stor del av sin forskningsgärning åt homo- och queeraspekter av storstads- och arbetsliv. 
Det är nog många svenska HBTQ-aktivister som inte spontant vet vem Arne Nilsson är. Om man hänvisar till att det är en forskare i Göteborg som gjort flera böcker om homo-folk i mitten av 1900-talet blir säkert reaktionen hos en del "visst, det är han". Att popularisera forskningsresultat är en bedrift i sig men Nilsson har oftast klarat det relativt bra. Att göra en självbiografisk bok är en annan sak.

Arne Nilsson har dock en viss talang även när det gäller det senare. Det finns ett driv i berättelsen. Dock blir det en del onödiga upprepningar när det är hänvisning till arbetarklass och medelklass. Det som är förvånande är att självbiografin slutar i mitten av 1970-talet. Det hade varit intressant att följa Nilsson när gay-rättigheter så småningom blev "inne". Men boken tillför sådant som inte avslöjats i hans forskning. Bög i folkhemmet rekommenderas till den som är intresserad av homohistoria.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar