fredag 22 september 2017

C vill tyvärr inte avskaffa statsbidragen till religiösa friskolor.Centerpartiet ska hålla sin stämma (kongress) i min hemstad Malmö 28 september- 1 oktober. Även arrangörerna trodde nog för ett år sedan att det skulle bli ett stillsamt möte med relativt få journalister. Men 2017 har c ökat dramatiskt i opinionsmätningar. Det blir förmodligen en del artiklar om hur Moderaterna som största borgerliga parti ska förhålla sig till besluten.

Lars Kallsäby
, kommunalråd i Västerås har, med rätta, i motion 5.35. föreslagit att staten ska sluta ge skattepengar till religiösa friskolor. Det har även en del c-politiker med olika etniskt ursprung gjort i Stockholmsområdet (motionerna 5.36 och 5.37). Tyvärr vill majoriteten i partistyrelsen avslå motionerna, några ledamöter reserverar sig dock till förmån för deras yrkanden.
.... Precis som med andra kommunala och fristående skolor finns det konfessionella skolor som presterar på topp och de som har problem och underpresterar. Dåliga skolor kan vi aldrig acceptera, oavsett huvudman. Vid de till fällen skolan brister i sin kvalité ska det leda till tydliga konsekvenser. Lagar och ordningar ska följas och är det allvarliga brister ska skolan stänga. För att försäkra sig om att huvudmännen, fristående så väl som kommunala lever upp till styrdokument en bör skolor i större utsträckning än idag utsättas för oanmälda granskningar av Skolinspektionen. Vi måste vara tydliga med att skolan ska präglas av allas lika värde och vara en plats för inlärning och trygghet. Det är därför inte acceptabelt att dela upp flickor och pojkar i skolan om det inte är pedagogiskt motiverat.... 
C värnar inte sekulära principer.

Det är beklagligt att c som liberalt parti inte står upp för sekulära principer när det gäller friskolor. Förhoppningsvis driver s, mp, v och l igenom så småningom att religiösa friskolor inte ska få skattepengar. Att förbjuda dem helt är förmodligen inte förenligt med Europakonventionen men vi måste inte använda skattepengar för att gynna dem. Lika absurt som det vore att ha marxistiska friskolor är det att ha religiösa friskolor.

Några medlemmar i Skåne, däribland ordföranden för c i Malmö Peter Olsson, vill i motion 5.60 att HBTQ-kompetensen bör ökas i skolorna.
.... Att Centerpartiet verkar för större inslag av HBTQ -frågor i skolans styrdokument, såsom läroplan, kursplaner och ämnesplaner. Att Centerpartiet verkar för att frågor om HBTQ-, mångfald och funktionshinder blir obligatoriska moment i lärarutbildningen. Att Centerpartiet verkar för att fler lärare fortbildas inom HBTQ-frågor....
Motionärerna får bifall av distriktsstämman. Partistyrelsen är hyfsat välvillig och vill att den ska betraktas som besvarad och hänvisar till att det bör göras en utredning av lärarutbildningen för att den ska "bättre svara upp till de behov skolan har".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar