tisdag 10 maj 2016

V-kongressen skärpte de HBTQ-relaterade delarna av partiprogrammet.


Vänsterpartiet hade sin kongress i förra helgen. Om det hållits val idag hade v förmodligen blivit fjärde största riksdagspartiet. De har också budgetsamarbete med s-mp-regeringen. Det finns alltså verkligen orsak att granska partiet. Jag gjorde det i två bloggposter om de HBTQ-relaterade delarna av kongresshandlingarna. När det gäller behandlingen av de allmänna motionerna höll jag i princip med partistyrelsens kommentarer. Med undantag för att partistyrelsen yrkade avslag på en motion om att Sveriges lagar ska vara helt könsneutrala. Tyvärr följde även kongressen partistyrelsen där.
.... I vissa avseende finns det dock skäl att behålla könsspecifika ord i lagtexten, det gäller inte minst brottet grov kvinnofridskränkning.... Partistyrelsen anser således att lagstiftningen i huvudsak ska bestå av könsneutrala ord men att det i vissa få undantagsfall är betydelsefullt att kunna använda könsspecifika ord....
Som jag kommenterade i en tidigare bloggpost ska strukturer givetvis debatteras. Men lagboken är faktiskt ingen debattbok. Den ska vara helt könsneutral.

Kongressen var positiv till nästan alla HBTQ-relaterade förslag om partiprogrammet.

När det gäller förslaget till nytt partiprogram för v kritiserade jag skarpt att programkommissionen i sina kommentarer till motioner nästan avfärdade dem allihop med det absurda argumentet att det inte debatterats i partiet. Kongressen har dessbättre behandlat dem helt annorlunda och inkluderat nästan alla HBTQ-relaterade motionsförslag i det partiprogram som till sist antogs. Kongressen har också inkluderat funktionshindrades rättigheter. Jag kritiserade att det perspektivet var helt frånvarande i programkommissionens förslag. Det handlar inte direkt om HBTQ-rättigheter men däremot om kampen emot diskriminering som jag som bloggare driver.

V är heteronormativa när det gäller skyddade boenden.

Två delförslag från de HBTQ-vänliga motionerna fick dock inte bifall av kongressen. I motion 68 föreslogs följande om skyddade boenden för de som utsätts för våld i nära relationer.
.... Samhället behöver också garantera att alla oberoende av kommun har likvärdig tillgång till en kvinnojour eller annat skyddat boende där de också kan söka råd och få stöd....
Kongressen godkände däremot programkommissionens förslag.
.... Samhället behöver också garantera att alla kvinnor oberoende av kommun har likvärdig tillgång till en kvinnojour där de kan söka råd, få stöd eller få plats i ett skyddat boende....
"Sex-positiv" kommentar bara när det gäller HBTQ-personer.

Vänsterpartiet har alltså inte klarat av att ta till sig den kritik som bl.a. HBTQ-aktivister framfört - att nuvarande attityd är heteronormativ och låtsas som att våld i nära relationer bara handlar om en man som slår en kvinna han är ihop med. Män (homo, bi eller hetero), trans-män, människor som varken identifierar sig som man eller kvinna riskerar med v:s policy att inte få något offentligt stöd i en akut situation där skyddat boende behövs. För det förtjänar partiet kritik. Kongressen ville även behålla följande i den del som handlar om HBTQ-rättigheter. Trots att det fanns ett motionsförslag om att den skulle försvinna.
... Sexualitet är en källa till livsglädje och lust...
Den där kommentaren är besynnerlig av flera orsaker. För det första verkar sexualitet enligt Vänsterpartiets partiprogram främst orsaka problem och övergrepp - när det gäller olikkönade relationer. Ingenting positivt kommenteras generellt om sexualitet. Trots att det var liberaler och socialister som på 1960-talet drev fram den svenska politik som gällt sedan dess om att respektera att många har sex utanför (hetero)äktenskapet. Ofta i konflikt med konservativa. För det andra att det sex-positiva placeras i stycket om HBTQ-rättigheter. Är den gruppen mer sexuell? Eller har färre problem med övergrepp? Och hur hamnar transpersoner i det där sammanhanget? Könsidentitet och sexuell läggning är två olika saker.

HBTQ-pris delades ut.

Att sexualitet är en källa till livsglädje och lust är sant för många. Men inte alla. Det finns asexuella vilket v möjligen inte konstaterat. Men den där kommentaren (om den ska vara med i ett partiprogram) borde rimligen inlett ett stycke om sexualbrottslagarna istället. Att det ofta är något positivt men att problem ska bekämpas.

Men generellt blev partiprogrammet för v tydligt bättre i de HBTQ-relaterade delarna efter kongressen. Partistyrelsen utdelade även Jörn Svensson-priset till Erik Mägi och Lina-Lea Zimmerman som bl.a. är författare till boken Stjärnfamiljejuridik - Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv.

a.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar