torsdag 26 maj 2016

L förklarar det var miss att tveka i Metro-intervju om tredje juridiskt kön.Malin Strid, handläggare hos Liberalerna, lämnar en halv pudel om att omedvetet spridit förvirring till tidningen Metro om att partiet är för införande av ett tredje juridiskt kön eller inte. Som jag gissade var det den mänskliga faktorn - att en anställd inte hade detaljkoll på just det här när Metro kontaktade l  - som var orsaken till problemet. Jag har tidigare haft kontakt med Malin Strid och vet att hon är tydligt HBT-vänlig och brukar hantera ärenden rätt. Men det är bra att det blir utrett att det här var ett misstag från henne.

Men vi tar det från början. Jag brukar inte kolla gratistidningen Metro men just den här dagen i början av maj tog jag tidningen på Värnhemstorget när jag skulle besöka vackra Pildammsparken. Väl där hittade jag artikeln om vad riksdagspartierna tycker om införande av tredje juridiskt kön. Till min förvåning var mp och v ensamma att argumentera för reformen. Jag blev upprörd. Att l framställer sig som mindre HBT-vänliga än vad de är var det minsta bekymret.

Mp och v är lättare för många att avfärda som "alternativa".

Istället handlade det om att de som kollade sammanställningen kunde avfärda stödet från mp och v med "de brukar vara alternativa". När partier som s, m, c - eller l - tar ställning för en HBTQ-reform ger det en annan tyngd eftersom de betraktas som mer "mainstream" (eller vi även kan kalla det "försiktiga") i den här typen av debatter. Jag kritiserade Liberalerna skarpt i en bloggpost och mailade folk i partiet. .
.... 1. Har ni generellt koll på partikansliet och i riksdagsgruppen vilka beslut som fattats vid senaste landsmötet?

2. Känner ni till att ett landsmötesbeslut är överordnat ett beslut av riksdagsgruppen?

3. Vilka indikationer har ni på att "meningarna inom hbt-rörelsen är flera"?

4. Jag tror inte det är så, hbt-rörelsen i Sverige är ibland oense men enligt min tolkning är det ingen HBTQ-aktivist av betydelse som är emot reformen. Försökte ni gömma er bakom en påstådd oenighet inom HBT-rörelsen därför att ni själva var oense internt i partiet?

5. Varför skulle införande av ett tredje juridisk kön försvåra könsuppdelad statistik?

6. Varför låtsades ni att någon argumenterat för att folk med tvång ska tilldelas ett tredje juridiskt kön trots att ingen lämnat sådana förslag?...
L  försvarar, med rätta, könsuppdelad statistik.

Malin Strid har alltså nu mailat följande.
..... Det är lite mitt fel, eftersom jag torde vara en av få som kan besvara din första fråga, nämligen hur det blev fel i Metro. Precis som du misstänkte var det den mänskliga faktorn. Jag kollade bara hur vi uttryckt oss i partimotionen, och tänkte inte på att också dubbelkolla mot landsmötesbesluten (och eftersom jag inte hanterat de frågorna inför och på själva landsmötet hade jag inte heller i bakhuvudet att frågan varit uppe till behandling). Vad gäller reservationen i KU är förklaringen faktiskt en annan. Riksdagens rutiner är sådana att man bara kan reservera sig till förmån för en befintlig motion. I det aktuella KU-betänkandet behandlas motioner från allmänna motionstiden, och den gick ut innan Liberalernas landsmöte hade ägt rum. Av befintliga motioner var FP:s partimotion den som låg närmast L:s faktiska ståndpunkt, eftersom utskottet faktiskt säger nej till att ens utreda något som har med ett tredje kön att göra. Det är välkänt att det finns en diskussion om olika tänkbara sätt att ändra systemet med två juridiska kön. Ett sätt är att införa ett tredje kön, ett annat är att helt avskaffa det juridiska könet. Det finns även de som förespråkar ett tredje kön som ett delmål på vägen mot ett totalt slopande. Formuleringen om könsuppdelad statistik syftar på att det inte är alldeles enkelt att konstruera om personnumren så att de kan ange fler könstillhörigheter än de två som redovisas idag. Könsuppdelad statistik baseras i dag till stor del på registerbaserade uppgifter utifrån personnummer....
Kritiken från delar av HBTQ-rörelsen handlar om tredje juridiskt kön inte är tillräckligt radikalt.

1. Det är sant att ett partis ledamöter i ett utskott bara kan yrka bifall till motioner som lämnats (vanligen vid allmänna motionstiden). Men ett partis ledamöter i utskotten är till betydande del fria att avgöra motiveringar i sina reservationer till varför de yrkar bifall till ett visst förslag. Framför allt är de inte skyldiga att ta med formuleringar som partiet inte längre officiellt är för i sin motivering. Givetvis måste de anpassa sina motiveringar till själva yrkandet men en viss frihet finns.

2. Det är bra att l nu förklarat vad de hänvisar till när det gäller motstånd i delar av HBT-rörelsen emot införande av ett tredje juridiskt kön. Att det inte handlar om motstånd emot reformen i sig, däremot att den inte är tillräckligt långtgående, att juridiska kön bör avskaffas. Och den debatten ska givetvis kunna föras. Jag är själv emot ( i alla fall på kort sikt) avskaffande av juridiska kön just för att det är viktigt att ha könsindelad statistik så länge vi som idag har patriarkala strukturer. Men om kanske 0,5-1 % om några år skulle få möjlighet att officiellt tillhöra ett tredje juridiskt kön hade det varken gjort till eller från i den statistiken. Är det så att typ var fjärde svensk (vilket jag inte tror) skulle vilja tillhöra ett tredje juridiskt kön om det blev tillåtet - då har vi verkligen än värre problem med dagens tvåköns-norm. ;-)

Jag vill dock att debattörer som bara generellt hänvisar till att "HBT-rörelsen är oenig" om införande av ett tredje juridiskt kön faktiskt förklarar att motståndet handlar om att reformen enligt vissa inte är tillräckligt radikal, inte om att det duger som det är idag med två juridiska kön. Annars spelar man omedvetet konservativa partier som sd och kd rakt i händerna. Det gagnar inte kampen för att en utredning ska startas om införande av ett tredje juridiskt kön.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar