måndag 9 maj 2016

Liberalerna är förvirrade om vad de tycker om tredje juridiskt kön.


Ibland verkar Liberalerna inte ha koll på vad de beslutat på senaste landsmötet (kongressen). Tidningen Metro hade i fredags en artikel om vad riksdagspartierna tycker om att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Jag konstaterade att jag tolkat 7 av de 8 partierna rätt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för. Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna emot medan Socialdemokraterna och Moderaterna tvekar. Men så är det Liberalerna (f.d. Folkpartiet).
.... Vi har inte tagit ställning. Vi anser att för- och nackdelar med att införa ett tredje juridiskt kön bör utredas i Sverige. Frågan är komplex och meningarna inom hbt- rörelsen flera. En grundläggande princip är att det tredje alternativet i så fall ska vara en valmöjlighet för de personer som önskar, och givetvis inte något som personer tilldelas. En annan viktig princip är att det fortsatta behovet av könsuppdelad statistik beaktas....
Partistyrelsen yrkade bifall till motion om införande av ett tredje juridiskt kön.

Kommentarerna är ordagrant hämtade från Folkpartiets motion Insatser för HBT-personers rättigheter och möjligheter  (oktober 2015). Sedan hade Folkpartiet (som bytte namn till Liberalerna) ett landsmöte (kongress) november 2015. När det gäller motion 35 som tydligt var för införande av tredje juridiskt kön yrkade partistyrelsen bifall med följande motivering.
.... Frågan uppmärksammades av Folkpartiet Liberalerna i en rapport om HBT-rättigheter som presenterades inför valet 2014 där det slogs fast att frågan behöver utredas i nära samråd med intresseorganisationer på området då det är av stor vikt att transpersoners synpunkter och behov lyfts fram i arbetet. Vidare måste det fortsatta behovet av könsuppdelad statistik beaktas. Partistyrelsen anser att det bör finnas en möjlighet för personer som inte vill identifiera sig som vare sig män eller kvinnor att välja en tredje könskategori. En utredning om detta bör komma till stånd....
Bifall till en motion med den där motiveringen och något som blivit godkänt av landsmötet (jag har kollat med partikansliet). Det finns bara en tolkning - Liberalerna är för att införa reformen. Och jag har mailat hela riksdagsgruppen för Liberalerna om den tolkningen. Ingen har haft några invändningar som de framfört. Kanske det bara vara en politiskt anställd som i brådskan försökte leta fram motionsförslag från fp-l och missade landsmötes-beslutet. Men det är värre än så. När Liberalerna i konstitutionsutskottet skulle lämna en reservation om tredje juridiskt kön lämnade de också kommentarer hämtade från fp-motionen oktober 2015.

Försökte Folkpartiet dölja sin egen interna oenighet genom att gömma sig bekom HBT-rörelsen?

Jag ska därför maila Liberalerna om följande.

1. Har ni generellt koll på partikansliet och i riksdagsgruppen vilka beslut som fattats vid senaste landsmötet?

2. Känner ni till att ett landsmötesbeslut är överordnat ett beslut av riksdagsgruppen?

3. Vilka indikationer har ni på att "meningarna inom hbt-rörelsen är flera"?

4. Jag tror inte det är så, hbt-rörelsen i Sverige är ibland oense men enligt min tolkning är det ingen HBTQ-aktivist av betydelse som är emot reformen. Försökte ni gömma er bakom en påstådd oenighet inom HBT-rörelsen därför att ni själva var oense internt i partiet?

5. Varför skulle införande av ett tredje juridisk kön försvåra könsuppdelad statistik?

6. Varför låtsades ni att någon argumenterat för att folk med tvång ska tilldelas ett tredje juridiskt kön trots att ingen lämnat sådana förslag?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar