onsdag 11 maj 2016

Att RFSL aktivt vill motarbeta avvisningar av asylsökande är problematiskt.


RFSL hade kongress förra helgen. Då valdes Frida Sandegård (bilden) som ny ordförande och Magnus Kolsjö blev ny vice ordförande. Från RFSL:s hemsida.
.... Kongressen beslutade att utse en referensgrupp med syfte att förbereda och, om möjligt, instifta RFSL Senior. Gruppen får ansvar, mandat och resurser att ta fram ett underlag för att öka organisering och engagemang bland äldre inom RFSL. Gruppen syfte är att öppna dörrar och skapa nya rum för äldre hbtq-personer och initiera ett nationellt nätverk för äldre hbtq-personer.... Till nästa kongress ska förbundet också utreda om målgruppen för RFSL ska utvidgas till att inkludera intersexpersoner. ”Både hbtq-rörelsen och intersexrörelsen vill se en värld med en bredare norm kring kön.... Denna norm skapar stora problem både för intersexpersoner och hbtq-personer. Det är därför inte konstigt att rörelserna har närmat sig varandra”, skriver förbundsstyrelsen i sin proposition.....
Jag välkomnar båda initiativen. Både äldre HBTQ-personer och intersexuella är grupper som ofta är osynliggjorda. Dock hävdar jag bestämt att det inte ska betyda att HBTQ blir HBTQI. Det finns en gräns där ambitionen att lägga till bokstäver förvandlas från berättigad till att bli en parodi. Enligt mig så betydde beteckningen queer - när det introducerades i debatten - att alla som inte identifierar sig som homo, bi eller trans trots det ska känna sig inkluderade i en rörelse som vill bekämpa heteronormen. Därmed bör det stanna där. Inkludering av fler grupper - ja. Fler bokstäver i HBTQ - nej.

RFSL placerar sig långt ut på ena kanten inom migrationspolitiken.

Jag meddelade 2015 att jag vill att Sverige ska ha en stram migrationspolitik närmaste 10 åren, dels för att ge ett värdigt mottagande för de som faktiskt har starka asylskäl men idag tvingas vänta ibland i 2 år för att massor av människor med svaga eller inga asylskäl sökt sig hit. Men även för att nuvarande flyktingpolitik är extremt dyr för svenska folket. För samma summa pengar kan långt fler hjälpas på plats i närområdena. Men givetvis ska Sveriges gränser inte stängas och de som söker asyl här bör få en rättssäker prövning.

Jag respekterar att RFSL tydligt driver att så många som möjligt av HBTQ-asylsökande ska få stanna. RFSL är en intresseorganisation för bl.a. den gruppen. Jag håller dock inte med helt. Sverige har en reglerad invandring där bara människor med starka asylskäl bör få skydd, övriga ska lämna landet. Det gäller givetvis även för HBTQ-asylsökande. Som liberal är jag på lång sikt för fri invandring i hela världen. Det är ett ideal. Men enligt mig är vi inte i närheten av att den utopin kan förverkligas. Där resonerar alltså RFSL annorlunda.
.... Några av de mest framträdande ståndpunkterna som förbundet nu står bakom är att RFSL fortsätter att ge stöd till människor även om de får avslag från migrationsverket, att organisationen förespråkar möjligheten att använda lagliga icke-våldsmetoder för att förhindra avvisningar och att organisationen aldrig kommer att bistå myndigheter med avvisningar....
Att motarbeta avvisningar är problematiskt.

Att RFSL inte vill "ange" HBTQ-asylsökande till myndigheter har jag full förståelse för. Om jag fått veta att någon gömmer asylsökande (vilket aldrig hänt hittills) är det verkligen inte självklart att jag skulle prioriterat att anmäla det. Men därifrån till att aktivt motarbeta verkställanden av avvisningar blir det synnerligen problematiskt. Och det hade jag framfört även när jag tidigare var för en relativt generös flyktingpolitik. Det är också besynnerligt att en del inte fattar hur problematiskt det är att "uppmuntra" fler att bli tillståndslösa (eller papperslösa som det heter med en förskönande omskrivning). Det Sverige behöver är en effektiv utvisning av de som fått avslag i sista instans. Så förstärks rätten för de som har starkast asylskäl.

RFSL.s kongressuttalande om migrationspolitiken.


Uppdatering 1.

Inget brott att gömma asylsökande om det görs utan vinstsyfte.

Eftersom det råder osäkerhet bland många om vad som är förbjudet när det gäller tillståndslösa (papperslösa) finns det orsak att reda ut en del saker.

1. Det är bara brottsligt att gömma folk som i Sverige vistas utan tillstånd eller som snart riskerar avvisning om det görs i vinstsyfte. Det kan leda till fängelse eller böter. Att utnyttja tillståndslösa människor som billig arbetskraft betraktas som vinstsyfte även om pengar inte är inblandade utan de får "lön" som mat och bostad. Att gömma tillståndslösa ideellt är inget brott. Vid konkreta misstankar har polisen i vissa situationer rätt att göra en husrannsakan. Vanligen krävs det då först tillstånd av åklagare, vissa undantag finns bl.a. om det är "akut fara".

2. Ingen människa har skyldighet att till polis eller andra myndigheter anmäla någon som vistas utan tillstånd i Sverige. Det är en möjlighet men ingen skyldighet.

Min principiella attityd är att tillståndslösa så snabbt som möjligt ska avvisas från Sverige. Det bör vara den offentliga hållningen och verkställas effektivt. En annan sak är hur vi som privatpersoner agerar. Där blir det enligt mig något mer komplicerat. Själv skulle jag inte vilja gömma någon tillståndslös. Men vanligen skulle jag inte heller anmäla någon som gömmer tillståndslösa. Med undantag för om den som är tillståndslös begått brott emot människor här i Sverige eller den som gömmer gör det av egen vinning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar