lördag 28 maj 2016

Ali Esbati (v) karikerades som fel djur.

Följande ska tydligen varit med i en svensk uppslagsbok från 1920-talet.
Mulatt = avkomling som dels härstammar från människa, dels från neger.
Det var samma decennium som rasbiologiska institutet bildades. Partiledarna för Socialdemokraterna och Allmänna valmansförbundet (idag Moderaterna) var personligen engagerade för att Sverige som första land på allvar skulle få del av "vetenskapen" inom rasbiologin. Förslaget fick stöd av alla dåvarande riksdagspartierna. Kommunisterna (som stödde den brutala massmördande Lenin-regimen i Sovjetunionen, idag heter partiet Vänsterpartiet) var visserligen som ensamt riksdagsparti inte pådrivande för institutets inrättande men de yrkade inte avslag och argumenterade inte heller i riksdagen emot att det skulle genomföras.

Tidningen Salt bildades 1999.

Från början var projektet inte extremt kontroverisellt. Det var välkänt att konservatismen då i decennier varit undanträngd i den ideologiska debatten i Sverige (med Sverigedemokraterna som tredje största riksdagsparti är situationen helt annorlunda idag som bekant). Tidningen skulle samla intellektuella resonemang om nationens och kärnfamiljens betydelse samt att erkänna de erfarenheter som gjorts historiskt och att det inte skulle "förstöras" av liberaler och socialister som ville nå "utopier". Men det urartade snabbt vilket gjorde att flera av de kulturkonservativa medarbetarna i vredesmod lämnade projektet. En av de ledande som startat tidningen skrev ungefär följande.
.... Jag känner att jag varit med och skapat Frankensteins monster. Jag ville föra en civiliserad konservativ debatt. Istället har tidningen förvandlats till hätska anfall emot "förintelsekult" (min kommentar, att judar velat ha skadestånd för övergreppen i tyska koncentrationsläger) och "sodomitjippon" (min kommentar, Prideparader). Förstår man inte vilket förfärligt arv de orden bär på?...
Tidningen Salt lades ner 2002. Men det finns en viss koppling till debatten om att norske konstnären Thomas Knarvik gjort teckningen som finns till den här bloggposten. Ali Esbati, vänsterpartistisk riksdagsledamot, framställs som en apa som hojtar rasist igen och igen.

Den här bloggposten är på inget vis något stöd för Esbati politiskt.

1. Esbati var en av de v-politiker som skamligt nog 2015 attackerade modiga kvinnor (ofta socialister för övrigt ) i debatten om islamisters trakasserier emot kvinnor i invandrartäta föroter.

2. Esbatis attack emot NRK (norska motsvarigheten till SVT) om att de sprider rasism (just den fb-kommentaren har han tagit bort efteråt) är pinsam för honom själv.

3. Rasismen (emot judar, etniska minoritetsgrupper etc) i Mellanöstern bedömer jag som betydligt vanligare än i Västeuropa även om problemet är allvarligt även här.. Esbati skulle nog patetiskt nog förneka det. Han sprider hat emot västerländska demokratier.

4. Det finns en synnerligen livlig debatt både i Danmark och Norge om integration. Att nästan alla skulle accepterat Dansk folkepartis respektive Fremskrittspartiets attityder är helt enkelt inte sant. Tvärtom är det bra med en öppen debatt och det är positivt vi fått en sådan även i Sverige senaste året.

Esbati borde karikerats som papegoja.

Det hade varit en träffande satir om någon (norsk) konstnär gjort en teckning av Ali Esbati som en papegoja (det är en välkänd västerländsk symbol för någon som envetet framför samma sak om igen). Då hade Esbati bedömts som den svensk han faktiskt är. Han förtjänar skarp kritik men ska inte bedömas hårdare än t.ex. Jonas Sjöstedt (partiledare i v) just för att han råkar ha ursprung i Mellanöstern.

Teckningen av Esbati som apa är synnerligen problematisk även om intentionen inte är tydligt rasistisk. Hade han varit svart hade det varit otvetydigt, det är rasism. Men i kolonialismens genombrott utmålades även folk i Mellanöstern för att vara inte riktigt lika mycket människor som västerlänningar. Var de egentligen inte "felande länken" från apa till människa? En del norska konstnärer borde konstatera den där diskursen. Eller för att delvis återanvända en kommentar från en tidigare besviken skribent hos tidningen Salt.
.... Förstår man inte vilket förfärligt historiskt arv som utmålande av människor med ursprung utanför Europa som apor bär på?...
Esbati borde karikerats som ett annat djur, en papegoja. Det hade varit elakt och det ska Esbati som makthavare tåla. Men det hade inte kunnat misstänkas för rasism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar