fredag 13 maj 2016

Sverige rasar i ranking om HBTQ-vänligaste länderna i Europa.ILGA-Europe (ungefär Europas motsvarighet till svenska RFSL) har nu publicerat sin Rainbow Map reflecting the national legal and policy human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI) people in Europe. Vill förtydliga att jag inte granskat om rapporten är riktig i varje del utan jag återger här dess innehåll som jag bedömer som i allt väsentligt rätt.

Sverige har från 2014 till 2015 rasat från plats 6 till 12.  Det handlar inte (främst) om att Sveriges politik blivit sämre senaste åren utan att den HBTQ-vänliga processen gått snabbare i många andra länder. Hade någon 2006 gissat att länder som Malta, Portugal och Kroatien 10 år senare skulle få fler poäng i en sådan här HBTQ-rangordning än Sverige hade hen nog avfärdats som orealistisk. Idag är det verklighet.


Malta har helt förvandlat sina HBTQ-relaterade lagar.

Den positiva sensationen är i rapporten är Malta som för 10 år sedan hamnade på den sämre halvan i Europa när det gäller sådana här rangordningar Och som nu nått förstaplatsen och förändringarna har främst gjorts senaste åren.  Här är de länder som fått bäst respektive sämst betyg där 100 % är "perfect record". Andelen poäng är avrundade till jämna procent.

1. Malta 88 %
2. Belgien 82 %
3. Storbritannien 81 %
4. Danmark 71 %
5. Spanien 70 %
6. Portugal 70 %
7. Finland 67 %
8. Norge 67 % (på den karta som ILGA-Europe lämnat i själva rapporten har tydligen Norge felaktigt fått 65 %)
9. Frankrike 67 %
10. Kroatien 67 %
11. Nederländerna 66 %
12. Sverige 65 %
13. Österrike 62 %

48. Turkiet 9 %
49. Armenien 7 %
50. Ryssland 7 %
51. Azerbajdzjan 5 %


Sverige saknar lagar som skyddar intersexuella.

Malta och Österrike har i sin respektive konstitution infört förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet - det saknas ännu i Sverige och det finns ännu inte majoritet i riksdagen för att ens utreda reformen. 

10 länder i Europa har mer progressiva lagar än Sverige när det gäller juridiska könsbyten. Danmark, Irland och Malta har avskaffat krav om att den som vill byta juridiskt kön först måste få en medicinsk diagnos eller ha kontakt med någon läkare. Malta har även tagit bort åldersgränsen helt. Det kommenteras inte i rapporten men Irland och Nederländerna tillåter minderåriga från 16 år att byta kön juridiskt (I Nederländerna krävs det dock medicinsk diagnos). Ett förslag om att kraftigt liberalisera könstillhörigheten generellt samt även tillåta en del minderåriga att få byta kön juridiskt lämnades i Sverige av en utredning i början av förra året. Sista remissdag var 31 augusti 2015. Trots att s-mp-regeringen sedan haft 8,5 månader på sig att förbereda en proposition har den inte ens signalerat att en sådan ska lämnas.

8 länder i Europa har lagar om att skydda intersexuella (människor som fötts med otydligt biologiskt kön). Sverige är inte ett av dem.

Mp-minister försöker delvis skylla på riksdagen.

Bland EU-länder är Malta bäst enligt rapporten när det gäller HBTQ-rättigheter. Sämst är Lettland (17 %), Litauen (18 %) och Polen (18 %). Bland NATO-länder är Belgien bäst medan Turkiet är sämst. Kristendomen är vanligaste religionen i i samtliga länder i Europa förutom Albanien (35 %), Turkiet och Azerbajdzjan där islam är vanligast..

Årsrapporten om Sverige finns här. HBTQ-ansvarige ministern Alice Bah Kunhke (mp) kommenterar rapporten i en Qx-intervju.
- Jag hoppas att den här rankningen från ILGA kommer att fungera som en eld för fortsatt arbete, som jag också hoppas kommer kunna få vår riksdag att komma med på tåget med tuffa förändringsförslag.
Kommentaren är besynnerlig.  Hon försöker här låtsas som att riksdagen också har ett ansvar för försämringen. Så är det verkligen inte. Det är s-mp-regeringen som ska tillsätta utredningar och därefter lämna lagförslag. Det är inte riksdagens ansvar. För de flesta ännu ej genomförda HBTQ-reformer finns det stöd av en majoritet i riksdagen att i alla fall tillsätta en utredning och oftast även genomföra det. Den enda HBTQ-reform som s-mp-v egentligen vill utreda men där samtliga borgerliga partier samt sd är tydligt emot är om barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare. Inget hindrar dock regeringen från att starta en sådan utredning med syfte att så småningom få stöd av ett eller flera borgerliga partier.


Uppdatering 1.

Enligt RFSL har Sverige förlorat en poäng i ILGA-Europes senaste rapport.

RFSL kommenterar rapporten här
.... – Sverige faller i denna internationella rankning för att vi blivit sämre på att erbjuda skydd för de människor som flyr undan förföljelse på grund av sin sexuella läggning, sitt könsuttryck eller sin könsidentitet. Detta är ytterligare ett bevis på att de förändringar som regeringen nu genomför av asyl- och migrationspolitiken kränker mänskliga rättigheter.... säger RFSL:s vice förbundsordförande Magnus Kolsjö....
Jag har idag mailat Kolsjö om vad RFSL har för källa till att Sveriges poäng i rapporten blivit färre genom förändringar inom asyl-området.  Magnus Kolsjö mailar.
.... Vi har haft en dialog med ILGA Europa för att förstå vad som ligger bakom förändringarna från föregående år, här spelar bland annat mottaganden av flyktingar roll där Sverige tappat en poäng....
Jag vet givetvis inte om det där är sant men jag utgår här från att det Kolsjö berättar är riktigt. Förmodligen handlar det om att Sverige inte längre lika tydligt som tidigare främjar möjligheter för HBT-asylsökande att få en rättssäker prövning.

Två saker bör konstateras.

1. Även om Sverige förlorat någon poäng för förändrad flyktingpolitik har det bara marginellt avgjort resultatet. Vi är inte längre bland de absolut främsta i Europa vilket Sverige vad jag vet varit sedan mätningarna startade fram tills 2014. Att Sverige är ett "föredöme" för HBTQ-aktivister i Europa har varit sant men det finns nu orsak att något modifiera det där.

2. Oavsett vad man tycker om Sveriges åtstramning av flyktingpolitiken (jag och RFSL har som bekant olika attityder om det) är det tydligt att det påverkar gruppen HBTQ-asylsökande också. Både Liberalerna och Kristdemokraterna har (med rätta) valt att argumentera för en mer restriktiv flyktingpolitik men s-mp-regeringen har velat gå längre än så. Som jag kommenterat tidigare kanske för långt. Förutom det har s och mp trots tydliga vallöften från båda partierna inför riksdagsvalet 2014 argumenterat emot att tillsätta en utredning om hur nuvarande utlänningslag fungerar för människor som söker asyl p.g.a. sexuell läggning, könsidentitet och kön. S-mp-regeringen tog också inför 2016 bort återrapporteringskravet (som funnits sedan 2007) till Migrationsverket att förklara hur de ska förbättra rättssäkerheten för HBTQ-asylsökande.

Sammantaget visar det att regeringens (delvis berättigade) förändrade policy slagit oproportionerligt hårt emot just HBTQ-asylsökande.


Uppdatering 2.

Rättelse.

Även i Kosovo (32 %) är islam vanligaste religionen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar