måndag 23 maj 2016

Sverige och övriga EU bör lämna flyktingavtalet med Turkiet.


Jag beslutar härmed att ta avstånd från avtalet EU-Turkiet om att göra det svårare för asylsökande att nå unionen. Trots att jag blivit för en restriktiv flyktingpolitik i Sverige närmaste åren.

Turkiets auktoritäre president Recep Tayyip Erdogan (bilden) driver nu landet ännu mer bort från en fungerande demokrati. Genom godtyckliga åtal ska politiker från vänsterpartiet HDP som främst har stöd bland folk med kurdiskt ursprung hamna i fängelse.

Det är ingen slump att han och många andra turkiska nationalister och/eller islamister agerar nu. EU har ingått ett avtal med Turkiet för att göra det svårare för asylsökande att nå unionen. Orsaken är givetvis den turbulens som fanns i höstas där EU:s gränskontroller i praktiken ofta kollapsade. Och Erdogan utnyttjar situationen, just nu blir därför kritiken säkert mildare emot honom än annars.

Jag har själv förklarat att jag blivit för en stram migrationspolitik närmaste 10 åren. EU:s uppgörelse syftar givetvis till att färre ska söka asyl i unionen utan istället stanna i närområdena. Det blir ju bara fånigt att förneka det. Och just nu är det möjligen ok som en tillfällig lösning. Men inte till vilket pris som helst.

Erdogan bör inte förlåtas för vad som helst.

Sångerskan Kylie Minogue (som var populär bland många bögar) hade 1990 en stor hit i Västeuropa, Better the devil you know. Producerad av den legendariska brittiska disco-trion Stock-Aitken-Waterman.
Say you won't leave me no more
I'll take you back again
No more excuses no, no
'Cos I've heard them all before
A hundred times or more
I'll forgive and forget
If you say you'll never go
'Cos its true what they say
It's better the devil you know
Better the devil you know är alltså ett brittiskt uttryck som ungefärligen betyder "man vet vad man har, men inte vad man får". Men det gäller faktiskt inte Erdogan. Jag tror ett bra test när man tar svåra beslut är att resonera om följande - "kommer jag senare skämmas för att jag tog ställning för det här eller kommer jag att förstå att det var en nödvändig åtgärd i en svår situation". Mitt tips är att jag kommer absolut förstå att jag 2015 tog ställning för att Sverige skulle ha en stram migrationspolitik en del år framåt. Men att jag inte kommer kunna stå för om jag 2016 tog ställning för flyktingavtalet EU-Turkiet. 

EU bör bryta flyktingavtalet med Turkiet.

Statsminister Stefan Löfven har, med viss rätt, blivit hånad ibland för sina kommenterar om en helhetsbedömning. Men just här handlar det faktiskt om det. När man gör en helhetsbedömning (plus- och minusfaktorer) har jag nu tagit ställning för att EU ska avbryta sitt avtal med Turkiet. Avtalet och dess konsekvenser uppfyller inte ens minimikrav på rättssäkerhet och försvårar kraftigt kampen för mänskliga rättigheter i Turkiet. Bryts avtalet kommer förmodligen fler söka asyl i EU och det finns risk för kaos-situationer igen (som i höstas) men det är ett mindre dåligt alternativ än att behålla ett avtal med en auktoritär regering.

En stark faktor för avtalet är en oro bland EU:s länder att bland de asylsökande kanske 10-20 % är islamister (för att Koranen ska bli lagbok i ett land). För att förhindra det görs en uppgörelse med Erdogan som är 100 % islamist. Det är så tokigt att det bästa är att göra processen kort och att EU diplomatiskt meddelar Turkiet att man inte nått den enighet om rättssäkerhet som eftersträvades i avtalet men att man fortsatt är villiga att föra förhandlingar om hur mänskliga rättigheter kan stärkas.

Svenska EU-nämnden och riksdagen i sin helhet fattar givetvis besluten till sist för vår del Men ni gör det inte med min välsignelse när det gäller EU-avtalet med Turkiet. Där vill jag vara tydlig.


Uppdatering 1.

HDP är ett HBT-vänligt parti.


Erdogan försöker nu alltså att få bort partiet HDP i Turkiet. Ideologiskt är HDP ungefär som vänster-sossar. Det är det enda hyfsat HBT-vänliga partiet i något lands parlament i Mellanöstern utanför Israel. Partiet är officiellt emot patriarkala strukturer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar