fredag 6 maj 2016

Liberalerna ensamt oppositionsparti att kommentera HBTQ-rättigheter i vårbudgetförslag.I  Liberalernas budgetalternativ föreslår de en utredning om varför straffskärpningsparagrafen vid hatbrott sällan används. Partiet vill också fasa ut Sveriges bistånd till palestinska myndigheten "i sin nuvarande form" med hänvisning till bl.a. förföljelsen av homosexuella. Jag håller med l om båda sakerna. Positivt att också att de tydligt kommenterar problem för bl.a,. HBTQ-personer (ofta individer som själva har invandrarursprung) i en del förorter.

Jag var emot s-mp-regeringens erkännande av Palestina som land främst därför att myndigheterna inte har full kontroll över sitt territorium på Västbanken. Av samma orsak är jag emot erkännande av Västsahara som situationen är idag. Där hycklar dock s-mp-regeringen genom att trots tidigare löften inte acceptera Västsahara som eget land. Bland de som argumenterade för att erkännande av Palestina handlade det ofta om att "Sverige ska kunna påverka effektivare för mänskliga rättigheter". I praktiken fortsätter s-mp regeringen dock att överösa palestinska myndigheten med svenska skattepengar trots att det inte finns några tecken på förbättringar av mänskliga rättigheter.  S-mp-v-politiker är synnerligen tysta om de kränkningar av mänskliga rättigheter som palestinska myndigheter är ansvariga för.

Är även emot svenskt bistånd till Israel.

Enligt mig bör svenskt bistånd till Västbanken riktas bara till civila organisationer som visar att de jobbar för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet etc. samt akut hjälp för att ingen ska svälta eller dö av sjukdomar. Fascistiska Hamas ska givetvis inte få några svenska skattepengar. Men Israel då, de kränker väl också mänskliga rättigheter? Även om landet är regionens enda stabila demokrati och hyfsat HBTQ-vänliga land så är det sant. Jag vill inte heller att svenska skattepengar ska ösas över Israel, inte ens om landets medel-levnadsstandard bara vore en fjärdedel än vad den är idag.

Inget om HBTQ från m, sd, c och kd.

Det finns inte något som helst om HBTQ (varken positivt eller negativt) i förslagen från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Som jag tidigare kommenterat här på bloggen hade s-mp-regeringen med HBTQ-rättigheter i sin vårändringsbudget som lämnades tidigare i vår. Vänsterpartiet är i övrigt ett oppositionsparti men förhandlar med och godkänner budgetförslag från regeringen. Övriga riksdagspartiers alternativa vårbudgetförslag skulle lämnas in senast i måndags. Från Liberalernas budgetalternativ. .
.... Den ökande ryska militära förmågan och brutaliseringen av det ryska ledarskapet är, i kombination med nedmonteringen av demokratiska strukturer inklusive de drastiskt försämrade möjligheterna för medier att verka fritt och repressionen mot det civila samhället och kränkningarna av hbt-personers rättigheter, en klar riskfaktor..... Det demokratiska samhället ska aldrig acceptera barnäktenskap, tvångsäktenskap, hedersmord, kvinnoförtryck eller förtryck av hbt-personer och ska inte acceptera att flickors och kvinnors självbestämmande begränsas.... I de områden där utsattheten är som störst förekommer parallella strukturer vid sidan av det demokratiska rättssystemet... Allt fler vittnar om kvinnoförtryck, starkt fördömande attityder mot hbt-personer, hederskultur och religiös fanatism.... I vissa bostadsområden pågår en utveckling där kvinnors möjligheter att i praktiken leva ett fritt liv inskränks av självutnämnda moralväktare. Där detta förekommer är också det sociala trycket hårt mot hbt-personer.... Hatbrott fortsätter att vara ett allvarligt problem för individer och grupper som är utsatta för andras fördomar på grund av religion, sexuell läggning, hudfärg eller någon annan personlig egenskap. Hatbrott måste hanteras mer professionellt och de drabbades förtroende till polisen och rättsväsendet måste höjas så att fler människor vågar anmäla, berätta om vad de utsatts för och kan utgå från att myndigheterna går till botten med anmälningarna. Straffskärpningsregeln för hatbrott måste fungera på det sätt som är tänkt. Därför behöver det göras en utvärdering av domar i hatbrottsmål för att få klarhet i vilka faktorer som gör att hatbrottsbestämmelsen inte alltid kommer till användning trots att det hade varit möjligt... Sverige måste fortsätta driva på i frågor som hos många biståndsgivarländer betraktas som politiskt känsliga, framför allt kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och rätten till fri abort – det som brukar beskrivas som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – samt hbt-personers rättigheter.... Ett tydligt exempel på kravlöst bistånd är stödet till den palestinska myndigheten. Det har inte hållits val på över ett decennium, korruptionen är omfattande, homosexuella förtrycks, kritiska röster tystas och antisemitisk våldspropaganda flödar utan att ansvariga reagerar. Trots det har Sverige inte skärpt tonen. Liberalerna menar därför att stödet till den palestinska myndigheten ska görs om i grunden. Vi avser att i höstens budget återkomma hur en utfasning av det nuvarande stödet bör genomföras.... Liberalerna och Alliansregeringen presenterade i början av 2014 Sveriges första hbt-strategi. Syftet med strategin var att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det är viktigt att arbetet med strategin fortsätter.... Sverige ska vara en rättsstat för alla, oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Därför är det viktigt att angripa de attityder och idéer som finns i samhället och stärka de förebyggande insatserna....
HBTQ-rättigheter handlar om mer än att besöka Pride-evenemang.

Liberalerna förtjänar en eloge för att ha börjat "mainstreama" HBTQ-rättigheter i dokument om den ekonomiska politiken. Även Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska ha beröm för samma sak. Men i övrigt är det tomt alltså. M, sd, c och kd kan givetvis hänvisa till att det här är en vårändringsbudget där fokus främst är på den ekonomiska politiken. Och det är sant. Men att HBTQ-perspektivet är helt frånvarande från de fyra partierna när s-mp-v och l kan ha med rekord-mycket i sina alternativ visar till viss del vilka partier som inte bara vill framhålla sig som HBTQ-vänliga vid Pride-evenemang utan även i övrigt. Att 3 av 4 borgerliga partier är frånvarande i den ekonomiska politikens dokument om HBTQ-rättigheter är givetvis negativt för Alliansen som projekt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar