tisdag 29 juli 2014

Sd ensamt bland Sveriges 10 största partier att vilja avskaffa HBT-reformer.


4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Notera att Sverigedemokraterna först 2010 blev riksdagsparti och är därför inte med i listningen av partier som röstat emot reformer trots att partiet var emot många av dem när de infördes.

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par.
Riksdagen sa ja till reformen 2009. Kd röstade nej.
2014 Sd är principiellt tveksam till reformen men vill inte avskaffa den. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Övriga partier är  för reformen.

2. Närståendeadoptioner för samkönade par.
Riksdagen sa ja till reformen 2002. Kd röstade nej
2014 Alla partier är för reformen.

3. Internationella homoadoptioner.
Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej
2014 Sd och kd är emot reformen. Sd vill avskaffa reformen medan kd accepterat den. Övriga partier är för reformen. 

4. Insemination för lesbiska kvinnor vid kliniker.
Riksdagen sa ja till reformen 2005. Kd röstade nej
2014 Sd och kd är emot reformen. Sd vill avskaffa reformen medan kd accepterat den. Övriga partier är för reformen.  . 

5. Avskaffat sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt. 
Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej.
2014 Sd är emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

6. Transsexuella får spara könsceller för att efter ”könsbytesoperationen” kunna bli biologiska föräldrar.
Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej.
2014 Sd är emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

7. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2.
Riksdagen sa ja till reformen 2010. Sd röstade nej till grundlagsförslagen i sin helhet men argumenterade inte explicit emot den del som handlade om diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning.
2014 Alla partier är för reformen.

8. Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet.
Riksdagen sa ja till reformen 2008. Alla partier röstade ja.
2014 Alla partier är för reformen

9. Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella.
Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej. Kd var för att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella men ville att man ska göra ett undantag för religiösa samfund ”i predikosituationer”.
2014 Alla partier är för reformen.

10. HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen
Riksdagen sa 2006 ja till att personer som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen. Alla partier röstade ja.
2014 Alla partier är för reformen. Sd vill dock att flyktingpolitiken generellt ska bli betydligt mer restriktiv vilket även påverkar de människor som söker asyl därför att de är förföljda p.g.a. sin sexuella läggning och/eller  könsidentitet.

Slutord

Det här är alltså en rapport om vad 10 partier 2014 har för åsikter om HBT-reformer. Givetvis är det flera saker som avgör HBT-väljares partisympatier. Det här kan dock ge information om vilka partier som är HBT-vänliga och vilka som  inte är det.

Bengt Held
Malmö
Juli 2014

Källor
Utskottsbetänkanden i riksdagen.
Voteringsprotokoll i riksdagen 
Motioner från olika partier och riksdagsledamöter
HBT-föreningars hemsidor
Partiernas hemsidor
Mail- och telefonkontakter med politiker från olika partier 

Referenspersoner för partierna
Socialdemokraterna Jonas Gunnarsson
Moderaterna Olof Lavesson
Miljöpartiet Helena Leander
Folkpartiet Barbro Westerholm
Centerpartiet Annika Qarlsson
Sverigedemokraterna Per Ramhorn
Vänsterpartiet Hans Linde
Kristdemokraterna Mia Widell
Piratpartiet Anna Troberg
Feministiskt initiativ Sissela Nordling Blanco

Uppdatering 1.
7-eleven har en hemsida med videos från de fyra personer som viger par i samband med Stockholm Pride.

Uppdatering 2.

Fp vill varje förskola ska ha en genuspedagog.


Flera partier har senaste året, på kommunal nivå, drivit kravet att alla förskolor ska ha en genuspedagog. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på riksnivå har som mål att det ska finnas en genuspedagog i varje kommun. Folkpartiet går nu längre och vill som parti att det ska finnas på varje förskola.

Jag är tveksam till om fp:s krav närmaste åren är realistiskt, det krävs betydande utbildningsinsatser, men partiets utspel är intressant eftersom att många politiker i ett annat borgerligt parti (i samma regering som fp), Kristdemokraterna, är negativa till genuspedagoger överhuvudtaget. Och Sverigedemokraterna är direkt emot det.

En del som är emot genuspedagogik vet nog inte vad det har för syften. Det är nämligen bl.a. till för att personal i skola och förskola inte ska behandla barn enligt någon stereotyp könsroll vilket kan vara något annat än den identitet barnet själv har. Sant är att media berättat om en del genuspedagogiska projekt som spårat ur. Som alla andra reformer som har med barn att göra måste det finnas en ödmjukhet och respekt för att barn är olika men det handlar om hur genuspedagogiken genomförs, det finns inte något fel på själva idén. Tvärtom.2 kommentarer:

  1. Det är väl OK i den demokrati att det finns ett parti som SD med de åsikterna eftersom de uppenbarligen finns de som stödjer deras politik inom detta område. Vi skall ju inte ha diktatur...?

    SvaraRadera
  2. Hej anonym!

    Likaväl som jag tycker sd:s HBT-politik är förkastlig i vissa delar, bl.a. när det gäller adoptioner och inseminationer, så försvarar jag partiets rätt att framföra de åsikterna. Men det betyder inte jag håller med, för att uttrycka det milt.

    Bengt

    SvaraRadera