onsdag 30 juli 2014

Fp vill utreda tredje juridiskt kön - men tiger om transpersoner och hetslagen.


Fyra partier har idag publicerat HBT-politiska utspel i media, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Piratpartiet. Det finns bra delar i allihop - men också mycket "frasmakeri" där de berättar hur viktigt det är att alla blir respekterade men inte lämnar några konkreta förslag. Men ska låta fint.

Jag kommer "recensera" utspelen och börjar med Folkpartiets rapport eftersom där finns den kanske största nyheten. Partiet vill nämligen utreda införandet av ett tredje juridiskt kön. Partiet har tidigare bara framfört att de inte har tagit ställning till reformen. Från Sverige ska vara världens bästa HBT-land.
Frågan behöver utredas i nära samråd med intresseorganisationer på området då det är av stor vikt att transpersoners synpunkter och behov lyfts fram i arbetet. Frågan är komplex och meningarna inom hbt-rörelsen är delade. Vidare måste det fortsatta behovet av könsuppdelad statistik beaktas.
Fp blir första borgerliga parti att vilja utreda tredje juridiskt kön.

När det gäller den sista delen behöver fp-politikerna inte oroa sig. Om vi helt avskaffar juridiska kön blir det givetvis svårt eller omöjligt att få könsuppdelad statistik men vid införande ett tredje juridiskt kön lär få vilja tillhöra det (men för de som vill det är det viktigt). Över 99 % av befolkningen (inklusive många transpersoner)  kommer säkert vilja definiera sig som man eller kvinna.

Folkpartiet har säkert rätt i att det är olika åsikter i HBTQ-rörelsen om ett tredje juridiskt kön. Precis som det för 20 år sedan fanns bögar och lesbiska som inte tyckte en könsneutral äktenskapslag var viktig. Men poängen när det gäller båda reformerna är att ingen tvingas gifta sig med någon av samma kön eller få ett tredje juridiskt kön. Det är reformer som bara har vinnare, övriga befolkningen berörs inte. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ är för att införa ett tredje juridiskt kön och det är välkommet att fp som första borgerliga parti vill utreda det. Piratpartiet är för att att helt avskaffa juridiskt kön.

Positivt är också att Folkpartiet i sin HBT-rapport kommenterar hedersrelaterat våld emot HBTQ-personer, det är något som i synnerhet röd-gröna partier ofta tiger om trots att det ofta är det värsta förtrycket i Sverige idag emot en del HBT-personer. Som EU-vänligt parti prioriterar också fp reformer inom unionen.

Rapporten har inte med något om transpersoner och hetslagen.

Trots det här har rapporten allvarliga brister. Det första kapitlet i den handlar om hatbrott. Då skulle man kunna förvänta sig att fp berättar att de vill att transpersoner ska omfattas av lagen om hets emot folkgrupp samt att könsidentitet explicit ska omnämnas i straffskärpningsparagrafen för hatbrott. Men inte något om det är med. Ironiskt nog var Folkpartiet (tillsammans med Centerpartiet) 2002 de första partierna i Sverige att ta ställning för att transpersoner ska få samma skydd emot hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella. Men sedan partiet hamnade i regeringen har de blivit tysta om förslagen och nu finns det inte ens med i partiets senaste HBT-rapport. För det förtjänar fp kritik. I synnerhet som t.o.m Kristdemokraterna nu är för kravet och hade en debattartikel om det i Svenska dagbladet igår. Från rapporten
Det är redan idag förbjudet enligt skollag en att diskriminera någon på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Dock saknas könsidentitet och könsuttryck i skollagens avsnitt om förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier. Skolan är central i arbetet för ett tolerant och öppet samhälle. Därför måste skolornas likabehandlingsarbete omfatta samtliga relevanta hbt-frågor.
Fp-politiker försöker skyffla över sitt politiska ansvar på skolorna.

Det här blir riktigt kul. För vänta nu. Det är Folkpartiet som har varit med att införa nuvarande skollag. Sedan 2006 har fyra (sic!) rapporter dessutom lämnats om att arbetsgivare och utbildningsansvariga bör bli skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen. Erik Ullenhag (fp) är den minister som varit ansvarig för det arbetet och hans kollega Jan Björklund (fp), ordförande i partiet, för skollagen. Istället för att ta sitt politiska ansvar och lova att försöka ändra lagarna försöker nu fp hävda det är skolorna som inte är tillräckligt ambitiösa.

Inget finns med om att fp i regeringsformen (grundlagen) vill förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Inte heller att de är för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Istället blir det främst berättelser om vad kommunpolitiker borde göra.

Folkpartiets rapport är inte dålig, den innehåller en del bra förslag. Jag vet att de som är ansvariga för den, Erik Ullenhag och Barbro Westerholm, har ett genuint engagemang för HBT-rättigheter. Hade det varit Moderaterna som varit avsändaren hade rapporten varit ok. Men jag ställer högre krav på Folkpartiet som i sak har en bra HBTQ-politik. Fp kan bättre än så här.


Uppdatering 1.

Fp (och c) har fått igenom i det tysta att Alliansen vill förbjuda hets emot transpersoner.

Som jag kommenterat i en ny bloggpost har den borgerliga regeringen idag beslutat att starta en utredning om att transpersoner ska få samma skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella. Jag förstår nu till viss del varför fp inte brydde sig om att ta med det i sin rapport eftersom de visste att regeringen skulle fatta det beslutet. Min kritik i bloggposten i övrigt emot fp kvarstår. Folkpartiets strategi har tydligen varit att jobba internt inom regeringen för reformen och de, och c, ska ha heder av att det blivit resultat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar