måndag 28 juli 2014

Ny rapport om partiernas HBT-politik


Pressmeddelande 2014-07-28

Både Alliansen och röd-gröna är oense om barn ska få byta kön juridiskt.

- Det är dags att Sverige sänker (möjligen avskaffar) nuvarande rigida 18-årsgräns för att få byta kön juridiskt. Tyvärr kan man konstatera att båda politiska "blocken" är oense om reformen. Tydligast är det inom Alliansen där Folkpartiet är positiva medan Kristdemokraterna är emot. På den röd-gröna sidan tvekar ännu Socialdemokraterna medan övriga partier är för. Det kommenterar bloggaren Bengt Held med anledning av den rapport han publicerar idag.

För första gången redovisas vad partierna tycker om att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Den borgerliga regeringen tillsatte i början av året en utredning som ska lämna sin rapport senast 31 december 2014.

Några andra intressanta resultat

- Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ har ”perfect record” när det gäller HBT-reformer.
- Kristdemokraterna är det parti som svängt mest i positiv riktning senaste året och har nästan hunnit ikapp Moderaterna.
- Moderaterna har blivit officiellt emot heteronormen.
- I regeringen blockerar Kristdemokraterna ett genomförande av jämställda regler för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion medan Moderaterna blockerar att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga  diskriminering pga sexuell läggning och könsidentitet.
- Sverigedemokraterna vill avskaffa 2 reformer för samkönade par och är det parti som har den minst HBT-vänliga politiken.

Partierna har fått poäng efter om de säger "ja", "möjligen" eller "nej" till diverse HBT-reformer. Om ett parti vill avskaffa någon redan genomförd reform blir det minuspoäng. Maxpoäng är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Piratpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Folkpartiet +1p till 21 p
Socialdemokraterna +1p till 19p
Centerpartiet 19p
Moderaterna +1p till 15 p
Kristdemokraterna +4p till 14p
Sverigedemokraterna 4p

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har ingen officiell åsikt om heteronormen. Övriga 8 partier är emot heteronormen.

Fakta: Bengt Held är 48 år, identifierar sig som homosexuell och cis-person, bor i Malmö city, driver bloggen Helds HBT-nyheter och har sedan 1998 gjort rapporter om partiernas homopolitik, senare HBT-politik.


Uppdatering 1.

RFSL har också publicerat rapport idag.
Idag har också RFSL publicerat sin senaste partirapport. Från Svenska dagbladet.

Partiernas överensstämmelse med RFSL:s åsikter, enbart enkätsvaren (procent):

Piratpartiet 91,3
Miljöpartiet 89,1
Feministiskt initiativ 87,6
Vänsterpartiet 87
Folkpartiet 70,9
Socialdemokraterna 64,4
Centerpartiet 63,7
Moderaterna 53
Kristdemokraterna 23,6
Sverigedemokraterna 17,5

Någon kanske frågar om min eller RFSL:s bedömning är "rätt". Svaret är "både-och". Eftersom vi delvis bedömer olika saker. Dels granskar jag partiernas officiella åsikter medan RFSL har skickat sin enkät till riksdagskandidater. Sedan håller jag mig till strikt HBT-politiska reformer medan RFSL även har med reformer man kan kalla queer.

När det gäller rangordningen av partierna är våra rapporter relativt samstämmiga. Kristdemokraterna får dock något bättre resultat i min rapport. Den främsta orsaken till det är att kd är sämre inom queerpolitiken idag än inom HBT-politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar