tisdag 22 juli 2014

Kd svänger och vill förbjuda hets emot transpersoner.


Jag kommer att (som vanligt) inför Stockholm pride göra en rapport om partiernas åsikter om HBT-reformer. Av den orsaken har jag kontaktat Sveriges 10 största partier. Kristdemokraterna är sist ut att maila om sin politik. Politiske handläggaren David Bruhn avslöjar en nyhet.
Dessutom är vi för att lagen om hets mot folkgrupp ska utvidgas till att gälla även transpersoner. Den kan alltså flyttas från ”möjligen” till ”för”.
Före EU-valet hade RFSL en enkät som de sände till bl.a. de 10 första namnen på listan för Kristdemokraterna. 6 kandidater från kd svarade. En av frågorna var följande.
Är du för att EU inför en gemensam lagstiftning mot homofobisk och transfobisk hets och homofobiska och transfobiska hatbrott?
4 av 6 kd-kandidater svarade ja, bland dem Lars Adaktusson som blev invald i EU-parlamentet. Problemet är dock att i Sverige har transpersoner inte skydd av hetslagen. Lagen om hets emot folkgrupp infördes 1948, då inkluderade den etnicitet och religion, sedan 2003 även sexuell läggning.

8 av 10 partier vill förbjuda hets emot transpersoner.

2009 beslutade Kristdemokraternas riksting (kongress) att könsidentitet bör explicit omnämnas i straffskärpningsparagrafen i brottsbalken när det gäller hatbrott. När partiet nu vill att transpersoner bör få skydd av hetslagen är det egentligen en logisk konsekvens av det tidigare beslutet.

Partiernas åsikter sommaren 2014 om transpersoner ska få skydd av lagen om hets emot folkgrupp samt om könsidentitet explicit ska bli omnämnt i straffskärpningsparagrafen för hatbrott.

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

15 länder i Europa har bättre juridiskt skydd för transpersoner emot hets och hatbrott än Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar