tisdag 22 juli 2014

HBT-kultur. Könspolitiska texter II - Arnberg, Sundevall och Tjeder.


Jämställdhet har 2014 blivit "inne" igen i den politiska debatten. Det gör det extra intressant att granska Könspolitiska nyckeltexter II (2012). De som sammanställt den här antologin är genusvetarna Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder. Boken är tydligen främst framtagen som studentlitteratur men den är relevant även för oss andra som är intresserade av att bekämpa patriarkala strukturer.

Del 1 i serien handlar om tal, artiklar och böcker 1839-1930, andra delen 1930-2002. Orsaken till att jag valde den senare boken är därför att här finns det ibland en tydlig koppling till HBTQ-debatter. Från förlagets presentation av boken.
Varje nyckeltext analyseras och kommenteras av forskare som sätter in texterna i sitt historiska sammanhang.
Ett kapitel handlar om det, förmodligen, första offentliga homovänliga föredraget i Sverige. 1952 höll Eric Thorsell (som själv var bög men inte officiellt då) det, "Från heliga Birgitta till pastor Kejne, några bilder ur homosexualitetens historia". Utdrag från den statliga utredningen "Intersexuellas könstillhörighet" från 1968 finns med, den skulle fyra år senare leda till att Sverige fick världens första lag som reglerade juridiska könsbyten. Delar av dialogen i filmen Fucking Åmål (om två tjejer som blir ihop) från 1998 kommenteras.

Men även de delar som inte har koppling till HBTQ-debatten är intressanta. Även om man inte alltid håller med om budskapet. Och det gäller också för "forskarnas analyser" som ibland är något vinklade. Men Könspolitiska nyckeltexter II är en bok jag rekommenderar till folk som är intresserade av jämställdhetsdebatten idag. Visst har det hänt mycket sedan 1930-talet men vi kan konstatera att patriarkala strukturer finns ännu 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar