torsdag 31 juli 2014

Borgerliga regeringen vill att transpersoner ska få skydd av hetslagen.


Alliansen beslutar idag på ett regeringssammanträde att starta en utredning om att transpersoner bör få samma juridiska skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella, bisexuella, svarta, judar, muslimer och invandrare redan har. Det här betyder också att Moderaterna, precis som övriga borgerliga partier tidigare gjort, tar ställning för dels att transpersoner ska inkluderas i lagen om hets emot folkgrupp samt att könsidentitet explicit ska omnämnas i straffskärpningsparagrafen för hatbrott. Olof Lavesson, Moderaternas HBT-politiske talesperson, avslöjar i ett mail att det stämmer.

Från regeringskansliets hemsida om regeringssammanträdet idag.
Ärende

1. Kommittédirektiv Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer.
Reformen kommer genomföras oavsett vilken sida som vinner i riksdagsvalet i höst.

Från Svenska dagbladets artikel om nyheten.
På torsdag, mitt under pågående Pridefestival, fattar regeringen beslut om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen.

– I dag omnämns inte transpersoner specifikt i den, och det har diskuterats om det skulle innebära ett starkare skydd. Vi tycker det är dags att gå igenom detta. Så vitt jag vet är det den fråga som diskuterats mest på senaste tid, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

I hetslagstiftningen ingår redan sexuell läggning, men att vara transperson har inget med sexuell läggning att göra utan handlar om könsidentitet och könsuttryck. Dagens formella beslut gäller att tillsätta en utredning, men det är första gången som regeringen går ut med att de vill se en sådan lagändring.

– Målsättningen är att göra ändringarna. Vi är nu överens om det, alla fyra partier i regeringen. Det är en beklaglig miss att transpersoner inte uttryckligen nämns i hetslagstiftningen, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP), som ansvarar för hbtq-frågor i regeringen.

Enligt Ask och Ullenhag ska regeringen även titta på hur transpersoner inkluderas i förbudet mot olaga diskriminering. Regeringen vill också se över hur transpersoner omnämns i den så kallade hatbrottsparagrafen, den straffskärpningsregel som säger att hatbrottsmotiv ska bedömas hårdare. Den kan redan i dag tillämpas vid brott mot transpersoner, men det har funnits kritik kring formuleringarna.
Det är intressant, och glädjande, att den borgerliga regeringen tillsätter den här utredningen. Eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sedan tidigare är för reformen betyder det att den kommer att genomföras oavsett vilken sida som vinner i valet i höst.

Lagen lär träda i kraft 2019.

Utredningen lär hålla på något år, sedan ska förslaget ut på remiss, regeringen ska sammanställa en proposition (regeringsförslag). Mitt tips är att sådan lämnas i slutet av 2017 eller i början av 2018 (på hösten det året hålls nästa riksdagsval). För att ändra lagen om hets emot folkgrupp (som är en grundlag) krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan. Hets emot folkgrupp p.g.a könsidentitet lär blir förbjudet från 1 januari 2019.

Det här betyder också att Moderaterna avancerar när det gäller att vara positiv till HBT-reformer. Jag ger partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Moderaterna närmar sig s och c när det gäller "HBT-poäng".

Partierna får då följande poäng. (Maxpoäng 22)

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Piratpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Folkpartiet 21p
Centerpartiet 19p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna +2p till 17p
Kristdemokraterna 14p 
Sverigedemokraterna 4p

M och s tycker nu likadant om HBT-reformer förutom att s är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder medan m tvekar om det. Socialdemokraternas attityd till att genomföra ett tredje juridiskt kön är "möjligen" medan m är emot den reformen.

Uppdatering 1.

Centerpartiet vill ompröva lagen för HBTQ-flyktingar.

Fredrik Reinfeldt, ordförande i m, och Olof Lavesson, HBTQ-politisk talesperson i m, hade en debattartikel i Dagens nyheter igår. Men där saknades nästan helt konkreta förslag inom HBTQ-politiken.

Centerpartiet föreslår däremot idag att en översyn av utlänningslagen ska göras när det gäller HBTQ-flyktingars situation. Sedan tidigare har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet varit för samma sak och förmodligen skulle även Miljöpartiet vara positiva om de inte ingått en uppgörelse om migrationspolitiken med Alliansen vilket betyder att de fem partierna något så när tidigare har försökt hålla en enad fasad utåt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar