torsdag 31 juli 2014

Piratpartiet borde göra en gedigen HBT-rapport - men bra att de avslöjar FRA.


Piratpartiet har publicerat en artikel på sin hemsida om några HBT-reformer de är för. Från Regnbågen börjar här: 7 punkter för en bättre värld för HBTQ-personer.
Ta ifrån FRA deras specialversion av PUL som tillåter dem att registrera och byta information om människors sexuella läggning med främmande makt. FRA:s speciallag föder tanken om att annorlunda per automatik är farligt.
När jag först kollade det här var jag skeptisk till om det var sant. Kanske att Piratpartiet överdrev. Men i en av lagarna som reglerar Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet (FRA) finns följande med om myndighetens hantering av personuppgiftslagen (PUL). Från kapitel 1 § 7.
Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet. Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.
Piratpartiet föreslår saker som redan är genomförda.

Hade det varit SÄPO hade jag kunnat förstått resonemanget till viss del, de behandlar ju personärenden, när det föreligger misstanke mot individer om brott emot rikets säkerhet. Men FRA har som uppgift att granska alla människors kommunikation, även icke-misstänkta. När FRA-lagen antogs hävdade dess anhängare att FRA bara skulle registrera generella mönster när det gäller kommunikation, inte individer. Att ge FRA möjlighet att registrera en rad integritetskränkande uppgifter blir då en gåta.

Problemet med Piratpartiets HBT-program (precis som det Moderaterna presenterade i juni) är att det inte är några ordentliga analyser utan bara några få förslag. Och ibland blir det fel. Piratpartiet ställer som krav bl.a. följande.
Höj hbtq-kompetensen inom alla yrkesgrupper som arbetar med asylprocesser.... Rikta en del av det svenska biståndet till direkt till hbtq-personers egenorganisationer.... På så sätt säkerställer man att pengarna går ditt hbtq-kompetensen och det verkliga engagemanget finns.
Piratpartiet vill avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.

Program för att höja HBTQ-kompetens finns redan idag inom Migrationsverket. Och en del av det svenska biståndet går direkt till HBTQ-personers organisationer. Jag testade att få fram infon genom att googla "bistånd" och "HBTQ-orgnisationer" och samma enkla research borde ansvariga i Piratpartiet gjort.
Se över lagverket och ta bort otydliga formuleringar som leder till kränkande och rättsosäkra asyl processer.
Vilka är de där otydliga formuleringarna som Piratpartiet vill ha bort? Det kanske finns sådana men återigen blir det problem att inte göra en gedigen rapport utan bara skriva några punkter. Annars är det givetvis inget fel på Piratpartiets ambitioner att värna en rättssäker process för HBTQ-flyktingar. Tvärtom. Och det är bra att partiet är tydligt med att de vill ta bort informationsplikten för hiv-positiva (att hiv-positiva är skyldiga att informera om sin sjukdom vid sex även det handlar om säkrare sex) och ge kompensation för transsexuella som blivit tvångssteriliserade.

Piratpartiet har en bra HBT-politik, partiet borde göra en gedigen HBT-rapport av den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar