onsdag 30 juli 2014

S-rapport bättre än väntat - men partiet duckar bl.a. om sänkt åldersgräns för juridiska könsbyten.

I förra bloggposten kommenterade jag att delar av den HBT-rapport som Folkpartiet släppt idag är en besvikelse. När det gäller Socialdemokraternas rapport (även den publicerad idag) är det dock närmast en positiv överraskning.

Visst finns det en del "frasmakeri" även här men det kombineras oftast med konkreta förslag. I Socialdemokraternas HBT-program har de täckt in i princip alla konkreta reformer s är för. Partiet förklarar att de vill att arbetsgivare ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen (idag finns det ett sådant skydd bara när det gäller kön, etnicitet och religion, när det gäller utbildningssamordnare även sexuell läggning och funktionshinder). En brist är dock att s inte explicit tydliggör att samma sak ska gälla för utbildningssamordnare.

S vill förstärka skolors skyldighet att anmäla kränkningar i skolor.

Moderaterna föreslog i juni att partiet lokalt bör jobba för handlingsplaner emot HBT-diskriminering. Samma sak finns med i sossarnas rapport. Intressant är att s vill införa en "Lex Sarah" (något som idag gäller inom äldreomsorgen, fick sitt namn efter att en kvinna som heter Sarah berättade om missförhållanden inom ett äldreboende)  inom skolan.
Vi vill också införa ”lex Sarah” i skolan. Det innebär att alla skolor – oavsett huvudman – är skyldiga att rapportera missförhållanden som mobbning, kränkningar och trakasserier eller om läroplanen eller värdegrunden inte följs. Socialdemokraterna vill se över en skärpning av lagen om skolors skyldighet att agera mot kränkningar, så att skolor blir skyldiga att få stopp på mobbning inom en viss tidsperiod. Elever ska annars kunna kräva skadestånd.
Vilken effekt ett sådant här förslag skulle få för HBTQ-elever vet vi inte. Många unga som blir trakasserade drar sig nog för att göra en anmälan och kanske hamna i medias fokus. Men förslaget är värt att pröva.

S duckar i sin rapport för flera reformer.

Även om s-rapporten är bättre än väntat är den verkligen inte perfekt. Socialdemokraterna duckar helt för om åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas eller inte (trots att den borgerliga regeringen startat en utredning om det som ska redovisas senast december 2014). De kommenterar inte om de vill starta en utredning om att införa ett tredje juridiskt kön. Inte heller om de vill att i regeringsformen införa ett förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Just nu är sossarnas attityd "möjligen" till de tre reformerna men de kunde trots det kommenterat det. Inte heller finns det något om det hedersrelaterade våld som drabbar en del HBT-personer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar