tisdag 4 april 2017

Folkhälsomyndigheten ska granska vårdens regler för hiv-positiva.


I höstas avslöjade jag att s-mp-regeringen planerade att ge "berörda myndigheter" i uppdrag att redovisa hur ny kunskap om hiv tillämpas i sjukvården. Det handlar bl.a. om läkares förhållningsregler om informationsplikt för hiv-positiva. Alltså att den som är hiv-positiv är skyldig att redovisa sin hiv-status inför en ny sexpartner, annars riskerar hen åtal. Det är visserligen etiskt rätt att göra det men det är problematiskt att det finns i en lag. I synnerhet som risken för smittöverföring från en hiv-person som idag får medicinsk behandling är nästan obefintlig. Regeringen gav i mars uppdraget till Folkhälsomyndigheten, det ska slutredovisas senast 30 mars 2018.
.... Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att följa upp hur deras kunskapsunderlag Smittsamhet vid behandlad hivinfektion har tillämpats. Myndigheten ska se över vilken betydelse underlaget har fått för hälso- och sjukvårdens insatser som rör smittoöverföring av hivinfektion. Uppföljningen ska särskilt se över hur underlaget påverkat vilka förhållningsregler som en behandlande läkare med stöd av smittskyddslagen meddelar till en patient, samt underlagets betydelse för att bedöma riskerna för att överföra en hivinfektion vid en så kallad in vitro fertilisering (IVF).... Folkhälsomyndigheten ska också se över vilket behov det finns att ta fram särskild information till domstolar och andra rättsvårdande myndigheter om kunskapsläget kring smittsamhet av hivinfektion vid en välfungerande behandling.....
Före riksdagsvalet lovade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att om de fick makten skulle det startas en utredning med syfte att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva. Även Liberalerna har principiellt tagit ställning för det vilket betyder att det finns en majoritet i riksdagen för reformen om regeringen skulle lämna ett sådant förslag. Regeringens direktiv till Folkhälsomyndigheten är förvisso bra men inte tillräckligt.  Det bör snarast tillsättas en utredning om informationsplikten för hiv-positiva bör avskaffas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar