tisdag 11 april 2017

S tvekar ännu om fler än två vårdnadshavare för barn.


Det här är sjätte delen av min granskning av Socialdemokraternas kongress som avslutas imorgon. Här handlar det om förslag som behandlats där. Västerås arbetarekommun lämnade i motion D516 många förslag för att förbättra situationen för transpersoner. Av motionens sex yrkanden behandlades fyra igår på kongressen. Partistyrelsen yrkade bifall när det gäller två av dem.
.... att se över och förenkla processen för att korrigera juridiskt kön att uppmana alla landsting och regioner att använda sig av Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för specialiserad vård av vuxna, barn och ungdomar med könsdysfori....
Följande två ville partistyrelsen anses som besvarade.
.... att alla landsting/regioner ska ha en särskild samordnare med kunskap om transfrågor att tillföra utredningsteamen och den könskorrigerande vården mer resurser så att kötiderna kortas, särskilt när det gäller för barn och unga.... 
Partistyrelsens kommentar var följande.
.... Det är viktigt att processer kring könskorrigering, såväl ur medicinskt som ur juridiskt perspektiv, fungerar effektivt och bra med stor hänsyn till de individer som genomgår dem. Regeringen arbetar med förslag från en tidigare utredning i detta syfte. Det är viktigt att alla landsting har god kompetens kring transfrågor, men att nationellt reglera att det ska ske genom en särskilt utpekad samordnare bedöms inte som det mest ändamålsenliga sättet att möta denna utmaning....
Ombuden fick avgöra om yrkandet om mer resurser till utredningsteamen och könskorrigerade vården skulle bifallas eller anses som besvarat. Kongressen beslutade följa partistyrelsen, alltså det senare alternativet.

Medicinska värderingar ska vara avgörande för blodgivningsregler.

Skellefteå arbetarekommun ville i motion D562 "att Socialdemokraterna aktivt arbetar för att Socialstyrelsen ändrar regelverket för blodgivning och upphör att betrakta sexuell läggning som en riskfaktor för blodgivning."
.... En man som haft sexuellt umgänge med en annan man ska vänta 12 månader från det senaste tillfället av sexuellt umgänge innan han kan bli aktuell för blodgivning. Kvinnor som har sex med kvinnor, eller personer som är heterosexuella har endast en begränsning om tre månader förutsatt att det rör sig om sexuellt umgänge med en ny partner.....
Partistyrelsen yrkade avslag.
.... Frågan om Socialstyrelsens regler för att ge blod tas upp. Partistyrelsen menar att Socialstyrelsens regler för vem som får ge blod måste vara en medicinsk värdering som görs av myndigheten, och inte fastslås på en politisk bedömning....
Kongressen beslutade följa partistyrelsen efter en försöksvotering. Jag håller med om att det är medicinska värderingar som ska avgöra blodgivningsreglerna och har förklarat här att en man som inte haft sex med någon annan man senaste 3 månaderna bör få ge blod.

Kongressen beslutade att inte bli för fler än två vårdnadshavare men positiv till utredning.



Avesta arbetarekommun ville i motion D233 bl.a. "behandla alla familjer könsneutralt. Det finns idag stora skillnader mellan olika landsting och kommuner i behandlingen av samkönade par med barn". Partistyrelsen ville att yrkandet skulle anses som besvarat men motiverade inte det. .

I en tidigare bloggpost avslöjade jag att att partistyrelsen ville anse en motion om möjligheten för barn att få fler än två vårdnadshavare besvarad. Ombuden fick avgöra om yrkandet "att Socialdemokraterna ställer sig bakom en förändring av föräldrabalken och möjliggör fler juridiska vårdnadshavare än två" skulle bifallas eller anses som besvarat. Kongressen följde partistyrelsen och dess kommentar att vara "öppen för en översyn av lagstiftningen för att öppna upp för fler än två vårdnadshavare". Samma budskap hade partiet i valrörelsen 2014 men trots det har s-mp-regeringen ännu inte tillsatt en sådan utredning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar