torsdag 13 april 2017

Positivt att s vill försvåra för religiösa friskolor.

 

Det här är åttonde och sista delen av min granskning av s-kongressen som slutade igår. Efter debatt i en temagrupp beslutade partistyrelsen att skärpa sin attityd till friskolor. De förslog följande.
.... Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning. Varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid....
Kongressen följde partistyrelsen. Det var många ombud som kommenterade debatten och nästan alla argumenterade emot religiösa friskolor. Jag förklarade här förra sommaren att jag vill att religiösa friskolor inte ska få skattepengar. Det är positivt att s nu - i princip - tydligen ansluter sig till den policyn. Sedan tidigare har Vänsterpartiet och Liberalerna helt eller delvis varit för en sådan attityd. Miljöpartiet lär behandla det på sin kongress i maj. Annars har s-mp-regeringen redan förklarat den planerar att utreda det.

Tydlig majoritet bland svenska folket negativa till religiösa friskolor.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är för nuvarande system där religiös påverkan inte är tillåten i själva undervisningen, däremot i övriga arrangemang som skolan har. Men de fyra partierna skulle säkert aldrig tillåta socialistiska (eller liberala etc.) friskolor. Inkonsekvensen är tydlig. 

En Novus-mätning från februari 2017 visar att 67 % av svenska folket är emot att religiösa friskolor ska få skattepengar, bara 14 % är för, 19 % kommenterar "vet ej". 73 % är för att all verksamhet arrangerad av skolor ska vara religionsneutral, 3 % vill tillåta religiös påverkan även i undervisningen medan 13 % är för nuvarande system, det ska bara accepteras inom övrig skolverksamhet, 11 % är tveksamma.

Ombud kritiserade att partistyrelsen svikit transpersoner.

I övrigt följde kongressen partistyrelsen när det gäller de motioner som jag kommenterat. Det handlar bl.a. om att en motion om könsneutrala personnummer. Den anses besvarad med bl.a. följande kommentar "partistyrelsen är därför i dagsläget tveksam till det kloka i att slopa registreringen av kön i personnumret."

Även när det gäller införande av ett tredje juridiskt kön höll kongressen med partistyrelsen, det blev inte ens någon försöksvotering. Andreas Saleskog, förbundsstyrelseledamot i Hbt-socialdemokrater och från Karlshamn och Anna Sundberg från Örnsköldsvik kritiserade dock - med rätta - partistyrelsen för att svika transpersoner och ville att s skulle bli för reformen.

Vad beslutet blev är dock något otydligt. Enligt kongresshandlingarna yrkade partistyrelsen avslag på motion B125. Enligt protokollet för onsdagen hade partistyrelsen även från början istället velat den skulle anses som besvarad. Tyvärr tror jag det är fel i protokollet men jag ska kontakta s om det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar