onsdag 12 april 2017

Porr-moralismen är tydligen vanlig inom Socialdemokraterna.


Det här är sjunde delen av min granskning av motioner till s-kongressen som avslutats.. Här fokuserar jag på pornografidebatten inom Socialdemokraterna. Porren släpptes fri i Sverige 1971 när det var en socialdemokratisk regering. Då var s det mest porr-liberala partiet. Idag har partiet - om man ska bedöma kongresshandlingarna - allvarliga problem med moralism, heteronormativitet och ibland okunskap. Från motion B80 av Stenungsunds arbetarekommun.
.... ”Hardcore -porren”, med hårdhänta orala, anala och vaginala penetreringar av kvinnor är numera ”mainstream -porr”. Det, samtidigt med en ofta bristfällig sexualundervisning i skolan, bidrar till att barn är lämnade med porr som första och ibland enda sexualundervisning. En undervisning som lär pojkar och flickor att de senare tänder på smärta och förnedring. Medelåldern för att börja konsumera porr hos pojkar är nu 11,5 år. Bristen på sexualundervisning och normkritik i skolan, kopplat till att i stort sett alla tonåringar i Sverige i dag har uppkopplade telefoner gör sammantaget att sexualundervisningen sker mycket genom porren....
Motionens yrkanden när det gäller porr.....
att regeringen säkerställer att sexualundervisningen både för lärare och elever rustar dem för att problematisera porr, könsnormer, sexuella övergrepp och effekter av utsatthet, istället för att som idag fortfarande handla främst om biologi. att regeringen ser över lagstiftning för att strama åt tillgängligheten till det som kan uppfattas som kränkande, förnedrande och eller våldsam pornografi.... 
Samhällets patriarkala strukturer påverkar ibland även porrbranschen.

Att skolan ska problematisera porr samt att sex- och samlevnadsundervisningen måste förbättras är jag helt för. Samhället har patriarkala strukturer och det påverkar ibland även porren. Få skulle få för sig att införa omfattande restriktioner inom andra branscher av den orsaken. Istället är det de patriarkala strukturerna som ska bekämpas. Att politiker ska avgöra vilken typ av porr med vuxna medverkande som är "kränkande" är bisarrt. När det gäller "förnedring" är det en del män, kvinnor och transpersoner som gillar sådan porr. Ska de skämmas för det enligt s? Både män och kvinnor och även transpersoner dominerar och blir dominerade i diverse filmer. Resonemanget är också heteronormativt eftersom det bara handlar om porr där folk är av olika kön. Från motion B67 av Stockholms partidistrikt.
.... Omfattningen och spridningen av kommersiell porr, framför allt på internet, har ökat under flera decennier. Fastän porren är ett svåröverskådligt fält visar forskning att den kommersiella porren utgör en katalysator och inspiration till sexuella aggressioner och övergrepp. Det finns en stor efterfrågan bland poliser, fältassistenter, pedagoger och lärare att göra någonting åt den farliga porrkulturen. Mot bakgrund av det anförda föreslår vi att det är hög tid att utreda hur samhället kan begränsa porrens skadliga verkningar....
Motionens yrkande när det gäller porr.
.... att Socialdemokraterna verkar för att den kommersiella porrens skadliga verkningar utreds och begränsas....
S i Stockholm resonerar som kristna högern i USA om porr.

Farliga porrkulturen? Det är en absurd och moralistisk retorik som hämtad från den kristna högern i USA. Det lämnas inga förslag hur porren ska "begränsas". Ska Sverige precis som vissa diktaturer försöka blockera porr-siter? S i Stockholm är också okunniga om forskningen om pornografi.. Dagens nyheter hade en artikel för ca 1 månad sedan om den och ibland avsaknaden av den.
.... Han var nyligen på en stor konferens i USA där ledande forskare träffades och diskuterade porr. Det visade sig att många föreställningar inte har något stöd i forskning..... Det har också gjorts undersökningar som pekat på att män som tittar på mycket våldspornografi har en attityd som återspeglar en högre tolerans för våld mot kvinnor. Men även här kan det vara ett omvänt samband, att män med en våldsam attityd från början oftare söker sig till våldspornografi.... Niklas Långström är professor i barn- och ungdomspsykiatri. Han är specialiserad på sexualbrottslingar och behandling vid olika slags aggressiva beteenden. – Det påstås ofta att pornografi kan få vissa att utföra sexuellt aggressiva handlingar som de har sett på film. Men det är det tyvärr svårt att veta någonting säkert om, säger han.... Vissa undersökningar tyder på att den kan ha ett samband med en mer öppen inställning till olika sexuella läggningar, både när det gäller en själv och andra. I en studie med amerikanska heterosexuella män som hade konsumerat mycket porr, fann man att de hade en större acceptans mot homosexuella. Vuxna danska och australiensiska män har i undersökningar sagt att de har upplevt fler positiva än negativa effekter på sexlivet av att titta på porr.... De uppgav också att de hade blivit mer uppmärksamma på sina partners sexuella behov..... En studie som publicerats i Journal of Sex Research förra året, visade till exempel att män som sällan eller aldrig tittade på porr hade en mer traditionell syn på familjen. De identifierade sig inte som feminister i samma utsträckning som de män som konsumerade mer porr....
Heteronormativt och moralistiskt.

Partistyrelsen yrkar bifall till det första yrkandet från motion B80 om skolans ansvar och att de två andra yrkandena om porr ska anses som besvarade.
.... Porrindustrin exploaterar kvinnors kroppar och reproducera föreställningar om kvinnors underordning. Det är viktigt att lagföra de som begår brott i sexindustrin liksom att kriminalisera så kallad hämndporr och hot om att sprida privata sexfilmer och bilder. Partistyrelsen anser att det behövs mer kunskap om porrens skadliga verkan. Människors, kanske framförallt ungas, syn på sexualitet och jämställdhet påverkas av porr och därför anser partistyrelsen att det finns behov av att stärka sex - och samlevnadsundervisningen i skolan. Vi ser positivt på regeringens uppdrag till Skolinspektionen att granska hur denna undervisning sker idag och hur den kan förbättras. Utöver det har regeringen också beslutat att en nationell befolkningsstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska genomföras. Det finns vissa begränsningar i grundlagsskyddet när det gäller våldspornografi, som kan vara straffbart som tryckfrihetsbrottet olaga våldsskildring. Barnpornografi undantas dessutom helt från grundlagsskyddet och hanteras enligt brottsbalkens regler om barnpornografibrott....
Även partistyrelsen är heteronormativ och låtsas det bara finns porr där medverkande är av olika kön. För det förtjänar den skarp kritik. Även partistyrelsen är moralistisk och förnekar att det finns både positiva och negativa delar av pornografi.

Kongressen följde partistyrelsen, inget ombud yrkade något annat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar