söndag 26 mars 2017

S-mp-regeringen vill ge tvångssteriliserade transsexuella betydande skadestånd.


Från en artikel i Dagens nyheter.
... Förslaget innebär att personer som steriliserades i samband med könskorrigering mellan 1972 och 2013 ska kunna få en ersättning på 225.000 kronor. För att ha rätt till kompensation ska personen ha ansökt om att få ändra könstillhörighet under den aktuella perioden och fått ansökan beviljad. Ansökan om ersättning måste göras inom två år från att lagen börjat gälla. Det är inte beslutat än vilken myndighet som ska hantera ansökningarna.... Personer som steriliserades av medicinska, sociala eller rashygienska orsaker fram till 1970-talet fick år 2000 en ursäkt av regeringen och rätt till ett schablonbelopp på 175.000 kronor i kompensation. Regeringen har utgått från det beloppet, men räknat upp det till dagens penningvärde....
Jag har varit tydlig sedan fler år att jag är för att tvångssteriliserade transsexuella ska få skadestånd men inte tagit ställning på nivån. S-mp-regeringens förslag verkar dock rimligt, det har gjorts en saklig bedömning. Sedan tidigare har Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Piratpartiet förklarat sig vara för att tvångssteriliserade transsexuella bör få skadestånd. Det är positivt att även Socialdemokraterna nu officiellt blir för reformen.Från artikeln i Dagens nyheter.
..... Förslaget skickas ut på remiss på måndag och regeringen planerar att lägga fram en proposition i början av nästa år. Förhoppningen är att lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2018. Gabriel Wikström menar att det finns ett brett stöd i riksdagen för frågan och räknar med att regeringens förslag kommer att gå igenom...
Förmodligen blir sd ensamt parti att rösta emot skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella.

Vad jag vet har inget borgerligt parti utåt kommunicerat sitt stöd till skadestånd för gruppen, samtliga har dock varit för utredningen. Men sjukvårdsminister Gabriel Wikström (s) har tydligen - med rätta - kollat efter att ett lagförslag senare får bred majoritet i riksdagen. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna lär rösta för skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella. Konstigt vore det annars eftersom c och l och så småningom även m var drivande för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Kristdemokraterna har varit mer ambivalenta men accepterade till sist borttagandet av kravet, att behålla kravet var omänskligt. Kd bör ställa sig bakom skadestånd till gruppen.

Sverigedemokraterna är ensamt riksdagsparti att ännu vara principiellt för att sterilitetskravet för att byta kön borde varit kvar. Partiet har dock accepterat förändringen och vill inte avskaffa reformen,. Mitt tips är att sd kommer att rösta nej till skadestånd till transsexuella. Men även de fattar säkert att man inte vinner många nya sympatisörer i Sverige genom att motarbeta reformer för transpersoner. En del ultra-konservativa kommer 2018 tycka skadeståndet är fel, men sedan ägnar de sig åt andra debatter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar