tisdag 25 april 2017

M-politiker vill tillåta barn få fler än två vårdnadshavare.Fyra ledande kommunalpolitiker har en debattartikel hos Dagens nyheter om HBTQ-reformer. Inget konstigt med det. Det som är något udda är att det här handlar om två moderater och två miljöpartister. Dock samarbetar m och mp väl i en del kommuner även om de är politiska motståndare i riksdagen. Det mest intressanta är att de två moderaterna, Oliver Rosengren (bilden) och Josefin Malmqvist, som är kommunalråd i Växjö respektive Sundbyberg argumenterar för att barn ska kunna få möjlighet till fler än två vårdnadshavare.
.... Vårdnadshavande är en annan del av familjerätten som behöver moderniseras. Barn har rätt till vårdnadshavare som är det bästa för dem, och det kan förekomma att det är både en, två eller flera personer som antingen är eller inte är biologiska föräldrar till barnet. Barnets bästa bör vara i centrum, men bör inte sammanblandas med varken genetik eller antal. Barn kan enligt lag inte ha fler än två vårdnadshavare och vårdnadshavarna är, om inte särskilda skäl föreligger, lika med barnets biologiska föräldrar.... Frågan om vårdnad är inte okomplicerad. Med fler vårdnadshavare kan också risken för konflikter om barnets bästa växa. Regeringen bör därför utreda frågan noga, men i syfte att få till en mer modern inriktning och säkerställa att barns rätt till fungerande vårdnadshavare blir större än föräldrars rätt till vårdnaden om sina biologiska barn. Barn som växer upp i familjekonstellationer där en icke-biologisk förälder, exempelvis en biologisk förälders nya partner, har fått en lika eller mer föräldralik roll än en biologisk förälder, bör också kunna få denne som juridisk vårdnadshavare. På samma sätt behöver vårdnad kunna ges till samtliga föräldrar när exempelvis två homosexuella par gemensamt skaffar barn....
Bara två riksdagspartier för reformen.

Hittills har samtliga partier i Alliansen samt Sverigedemokraterna kategoriskt varit emot att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare med hänvisning till risken för ökade konflikter. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva till reformen medan Socialdemokraterna tvekar. Därför är det intressant att två ledande moderata kommunalpolitiker tar tydligt ställning för möjligheten. Enligt mig bör det dock alltid vara en domstol som ska avgöra om ett barn ska få fler än två vårdnadshavare. Möjligheten ska tillämpas restriktivt, det ska vara tydliggjort att det är till barnets bästa.

Biologi är en viktig faktor.

Det finns en del i debattartikeln som är något problematisk.
.... Barnets rätt till fungerande vårdnadshavare ska vara större än föräldrars rätt till vårdnaden om sina biologiska barn....
Det finns ett svenskt ordspråk "blod är tjockare än vatten". En del queer-aktivister hos RFSL och politiker som är "progressiva" hävdar att biologiskt släktskap inte är intressant, det sociala föräldraskapet är avgörande. Men biologi är vanligen en viktig faktor för en människas identitet. Det visas av att många adopterade vill söka sitt biologiska ursprung. Forskningen avslöjar också att biologi och arvsanlag generellt spelar en större roll för en individs utveckling än en del politiskt korrekta aktivister tror (jag har länkar om det är någon som inte tror det).

Men när det är framfört så måste det givetvis finnas en avvägning där det sociala omhändertagandet av ett barn också får en viktig roll vid bedömningar om vilka som ska bli ett barns juridiska vårdnadshavare. Kanske fler familjehemsplacerade barn i Sverige borde få bli adopterade för att öka tryggheten. Idag är policyn mycket restriktiv. Det bör utredas noggrant.


Uppdatering 1.

M bör hellre förbli i opposition än göra sd till ett formellt stödparti.

Jag har här på bloggen meddelat att jag och Moderaterna är ense om att man ska kunna ha informella kontakter med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet eller vilket annat parti som helst i riksdagen om man råkar vara nära varann politiskt. Beröringsskräcken emot sd är fånig.

Men en helt annan sak är om Moderaterna efter nästa riksdagsval vill låta Sverigedemokraterna bli ett formellt stödparti som Dansk folkeparti i Danmark. Jag utgår från att det inte inträffar. I synnerhet vore ett formaliserat samarbete m-sd till skada inom HBTQ-politiken. Om sd kräver bli ett formellt stödparti bör Moderaterna hellre förbli i opposition eller samarbeta närmare med Socialdemokraterna än ge efter för kraven från Jimmie Åkesson.

Uppdatering 2.

För att göra en sexuell kommentar. Jag tycker Alliansen ska kunna flirta med både Socialdemokraterna-Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Men om Alliansen tvingas välja vem de ska ha sex med så bör de välja s-mp före sd även om de inte tycker någon av dem är sexiga.

;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar