lördag 29 april 2017

S-mp-regeringen planerar lämna förslag till ny frihetlig könstillhörighetslag i sommar.


Det blir givetvis en sommar även 2017. Men HBTQ-politiken har ännu inte tagit semester i Sverige. Här är några nyheter närmaste månaderna.

Miljöpartiet håller sin kongress 26-28 maj.

Även om partiet har usla opinionssiffror är de med i regeringen och har därmed makt. Kongresshandlingarna med motioner lär bli offentliga i början av månaden. I partiet finns ofta en hyfsad enighet om att vara för HBTQ-reformer men det blir säkert en del kontroverser. Det handlar bl.a. om altruistiskt surrogatmödraskap. Mitt tips är att partistyrelsen tyvärr vill föreslå kongressen att den ska ta ställning emot reformen. Men det finns olika åsikter i mp om det. S-mp-regeringen har trots löften från båda partierna i valrörelsen 2014 ännu inte startat utredningar om att införa ett tredje juridiskt kön, att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare samt att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva. Språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin riskerar få kritik från motionärer där. Samma sak gäller situationen för HBTQ-asylsökande.

Regeringen vill skärpa lagarna om bristande tillgänglighet för funktionshindrade.

S-mp-regeringen har signalerat att den vill lämna en proposition om att skärpa reglerna när det gäller att bristande tillgänglighet betraktas som diskriminering. Det handlar om funktionshindrade varav en del är HBTQ-personer. Tyvärr har förslaget blivit försenat men kanske lämnas i maj-juni. Möjligt är också att regeringen publicerar en proposition om att tillåta även sambopar (sam- eller olikkönade) i långvariga relationer att få bli prövade som adoptivföräldrar.

Andra förslag som s-mp-regeringen kanske lämnar (dock förmodligen tidigast i slutet av juni) är stärkt skydd för transpersoner emot hatbrott samt förslag om nya lagar när det gäller reglering av juridiska könsbyten och medicinska operationer i samband med det. Regeringen har dock signalerat att när det gäller könstillhörighetslagen blir det s.k. departements-promemorier som ska skickas ut på remiss för att sedan lämnas till riksdagen i början av 2018. Att de gjort en sådan mer omständlig process ger dock en indikation om att de förmodligen vill gå längre i vissa delar än förra utredningens förslag.

Riksdagen debatterar HBTQ-personers situation internationellt.

10 maj debatterar riksdagen hälso- och sjukvårdspolitiken. Några delar av rapporten från riksdagens socialutskott är surrogatmödraskap, embryodonationer, informationsplikt för hiv-positiva och blodgivningsregler för män som sex med män. 17 maj blir det debatt om "mänskliga rättigheter i utrikespolitiken", ett tema är situationen för HBTQ-personer internationellt. 12 juni debatterar riksdagen om EU-politiken bl.a. när det gäller fri rörlighet för samkönade par och förbättrat skydd för HBT-personer i EU-direktiv emot diskriminering.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar