torsdag 7 december 2017

S-mp-regeringen viker sig för felaktig kritik om könsidentitet.

S-mp-regeringen har nu lämnat en proposition om att transpersoner ska få samma juridiska skydd emot hets, hatbrott och diskriminering som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har. I somras publicerades en lagrådsremiss. Vanligen brukar en proposition komma ca en månad efteråt men här har processen dröjt. Regeringen har efter kritik från lagrådet ändrat sig när det gäller att ändra "könsöverskridande identitet och uttryck" till könsidentitet.
.... Enligt Lagrådets mening är det tveksamt om intresset att skydda gruppen transpersoner gör det nödvändigt att begränsa yttrandefriheten så långt som föreslogs i lagrådsremissen. Det kan enligt Lagrådet ifrågasättas om det är förenligt med regeringsformens krav att låta regleringen omfatta all könsidentitet och allt könsuttryck.... Begreppet har mött kritik sedan det infördes. Kritiken har i huvudsak gått ut på att den valda formuleringen är skriven med ett avvikarperspektiv, dvs. att den utgår från en uppfattning om en norm och definierar dem som inte följer denna. Under remissbehandlingen framhöll också ett flertal remissinstanser att det finns goda skäl att frångå den nuvarande diskrimineringsgrundens avvikarperspektiv..... Mot bakgrund av den kritik som framkommit i detta lagstiftningsärende gör regeringen emellertid bedömningen att uttrycket könsidentitet eller könsuttryck för närvarande inte bör föras in i diskrimineringslagen, lagen om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare....
Fel att s-mp-regeringen ändrat sig.

Något förenklat handlar kritiken emot att cis-personer skulle få skydd av lagarna att det hade kunnat medföra att även hets p.g.a. någons kön av en del domstolar tolkats som förbjuden. Jag bedömer inte att det skulle bli så eftersom riksdagen i lagars s.k. förarbeten definierat att kön och könsidentitet är olika saker. Än mer absurt blir det att att s-mp-regeringen viker sig för kritiken när det gäller bl.a diskrimineringslagen. Den borde hållit kvar vid formuleringarna i lagrådsremissen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar