måndag 4 december 2017

M och c bör skaffa gemensamma flyktingprinciper före valet 2018.


Borgerliga partier har historiskt ofta kritiserat s-ledda regeringar från olika håll. Ibland har Folkpartiet (idag l) och senare även Centerpartiet hävdat att det inte gjordes tillräckligt om det som idag kallas HBTQ-rättigheter medan främst Kristdemokraterna men även Moderaterna  haft invändningar från andra hållet. Vi HBTQ-aktivister tycker givetvis den debatten varit en av de viktigaste. Men det höll inte majoriteten av svenska folket med om. Varken för eller emot.

Ett av de områden som svenska folket tycker är viktigast idag är migrations- och integrationspolitiken. Det avgör hur det fungerar i många andra delar av samhället. Hur vi ska få ett samhälle med en hållbar migrationspolitik och där det är viktigare vart du vill än var du är ifrån. Regeringen har inför valet enats om vissa principer.

S-mp-regeringen har varit tafflig inom migrationspolitiken.

S-mp-regeringen har våndats om det där. Den har också hanterat migrationspolitiken taffligt senaste åren. Men de har enats om en kompromiss för några dagar sedan. Alla vet att de inte är ense i sak och är för samma flyktingpolitik. Det finns detaljer i uppgörelsen som kan kritiseras.

Man vad tycker Alliansen? Moderaterna kritiserar regeringen för att vara för mjuk, Centerpartiet att den är för hård. Hej och hå, nu blir det utspel. Från motsatta håll. Jag fattar att Alliansen velat avvakta besluten på sina "kongresser" i höst. Nu är de avklarade. Och de får faktiskt samla sig. Som s och mp gjort. Inte om hur politiken ska vara i detalj utan just vissa principer.

Väljarna betraktar flyktingpolitiken som ett av de viktigaste politiska områdena. Om Alliansen tror att de ska väljar-maximera genom att fram till september ge regeringen kritik från två olika håll har de nog gjort en strategisk felbedömning.

Uppdatering 1.

Möjligheten att stanna som "övrig skyddsbehövande" bör återinföras.


Den åtgärd som kanske är viktigast för HBTQ-asylsökande är möjligheten att få stanna av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter". Den möjligheten försvann i den nya utlänningslagen 2016. Jag har själv tagit ställning för en stram men inte omänsklig flyktingpolitik närmaste åren och accepterade - efter viss tvekan - att möjligheten försvann. Men det var en säkerhetsventil för vissa och handlade om relativt få individer. Möjligheten bör återinföras 2019. Inom Alliansen är alla partier förutom m för det, inom Rödgröna alla partier förutom s. Sd är givetvis mest negativt. Varken Alliansen och Röd-gröna har enats där om en gemensam attityd.


Uppdatering 2.

Rättelse.

Jag har gjort en ändring. I en tidigare version föreslog jag att "övriga skyddsbehövande" ska få möjlighet till asyl från 2019. Det handlar om folk som vill stanna av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar