torsdag 25 september 2014

Susanne Eberstein bör be homosexuella om ursäkt om hon ska bli talman.

På måndag beslutas det i riksdagen vilka som ska få posterna som talman och vice talmän närmaste 4 åren. Efter att de blivit valda kan de inte bli avsatta från sin respektive post den här mandatperioden. Från riksdagens hemsida.
Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, alltså efter kungen, men före statsministern. Som riksdagens främste representant företräder talmannen ofta riksdagen i olika nationella och internationella sammanhang.
Idag är socialdemokraten Susanne Eberstein (bilden) från Västernorrlands län förste vice talman i riksdagen.  Det spekuleras nu i att hon kommer  att bli talman eftersom den posten brukar, enligt praxis, hämtas från det största regeringspartiet. Men Eberstein är ökänd för en kommentar hon lämnade i samband med debatten om homo- och heterosexuella par skulle få adoptera på samma villkor. Från en artikel i Aftonbladet för några dagar sedan.
I september 1999 var hon kritisk till samkönade pars rätt att adoptera barn. I en intervju med Expressen sa hon då: – Man kan inte chansa. Det är som att släppa ut ett nytt lösningsmedel och säga: Det är ingen som vet om det här är livsfarligt. Men vi släpper ut det och ser vad som händer. Citatet korades till årets dummaste i SSU:s tidning "Frihet".
Kontroversiell reform då.

Först vill jag förtydliga att det inte är åsikten i sig, att hon var negativ till att likställa adoptionslagen, som jag främst vänder mig emot.  Det var verkligen en kontroversiell reform då.  Just 1999 beslutade Danmark som första land i världen att samkönade par som ingått partnerskap fick rätt att närståendeadoptera, alltså att en i paret i vissa situationer kunde adoptera sin partners barn. Homosexuella par i vissa delstater i USA kunde även adoptera andra barn genom domstolsbeslut.

Bland dåvarande riksdagspartierna i Sverige vara bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet tydligt för att samkönade par skulle få adoptera på jämlika villkor. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet tvekade (fp blev dock 1999 för närståendeadoptioner för samkönade par) Kristdemokraterna var frenetiskt emot. Susanne Eberstein röstade 2002 för att samkönade par skulle få närståendeadoptera men emot att homopar skulle få adoptera internationellt.

Stötande formuleringar.

Problemet är att hennes motivering till det senare. Att jämföra samkönat föräldraskap med gifter och farliga lösningsmedel är faktiskt stötande. Jag kommer därför maila henne idag med följande frågor.

1. Är du 2014 för nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer?

2. Är du för en könsneutral föräldraskapspresumtion för kvinnor som blivit inseminerade vid kliniker. Alltså att säkerställa att barn till ett lesbiskt par får samma juridiska trygghet som andra barn.

3.Är du för att Sverige engagerar sig mer för att hitta adoptionsorganisationer i andra länder som tillåter att adoptera bort barn till samkönade par?

4. Är du beredd att be om ursäkt om din plumpa kommentar om homoadoptioner för 15 år sedan?

Klarar hon inte besvara de fyra frågorna med ja bör hon inte bli talman. Svårare är det inte.


Uppdatering 1.

HBT-S kommenterar Eberstein.


Granskar man HBT-socialdemokraternas fb-sida hävdas det där att Eberstein lämnat följande skriftliga kommentar.
Mitt uttalande från 1999 var vårdslöst och jag bad redan då om ursäkt till personerna jag har sårat. Jag har sedan dess ändrat åsikt i frågan och anser att homosexuella självklart ska få adoptera internationellt.
På HBT-socialdemokraterna hemsida kommenterar föreningens ordförande Sören Juvas.
Susanne Eberstein var mycket riktigt emot samkönade pars rätt att adoptera för femton år sedan och i samband med den debatten gjorde hon uttalandet. Hon har idag ändrat uppfattning i sakfrågan. Och har vid flera tillfällen bett om ursäkt för uttalandet.

För HBTS är det centralt att människor skall ha möjlighet att ompröva tidigare ställningstaganden som i det här fallet var gravt särbehandlande och kunna komma igen. Det gäller även Susanne Eberstein.
Det där uttalandet? HBT-socialdemokraterna väljer fegt att försöka skademinimera för sitt eget parti så att de inte ens vill publicera det hon framförde. "Det där uttalandet" är tydligen nu så välkänt och ökänt att Sören Juvas inte ens tycker han behöver förklara för de som besöker hans hemsida vad det handlar om.

Och att hävda hon bett om ursäkt många gånger blir förmodligen en halvsanning. Hon har bett om ursäkt tydligen efter det här valet när det blivit en del i mediadebatten igen. Men bad hon om ursäkt tidigare? I vilket forum? Jag googlar på "Susanne Eberstein" och ursäkt och hittar inget annat än saker från senaste veckorna.

Hyckleri från Hbt-s.

Sören Juvas och Hbt-s tar nu på sig den förlåtande koftan - när det handlar om en partikamrat. Men det gjorde han inte emot Elisabeth Svantesson (m) när hon blev arbetsmarknadsminister. Svantesson förklarade att hon idag är för den könsneutrala äktenskapslag som hon var emot när den infördes 2009. Jag var synnerligen kritisk till utnämningen av Svantesson men hon förtydligade sig senare, att hon inte är emot samkönade relationer. Trots det skrev Sören Juvas då på Hbt-s hemsida. Rubriken var
Att sätta en homofob i regeringen är ett slag i ansiktet på alla HBT-personer i vårt land.

Att utse Elisabeth Svantesson till arbetsmarknadsminister visar inte bara på dåligt omdöme, säger Sören Juvas, förbundsordförande för Hbt-socialdemokrater Sverige. Att plocka in en person som drivit homofobisk politik som minister i den svenska regeringen visar på hur oviktig frågan om alla människors lika värde är för Moderaterna.
Den förlåtelse Sören Juvas och Hbt-s nu ger sin partikamrat fanns inte för Svantesson häromåret, tvärtom. .Det är inte synd om Svantesson, hon förtjänade kritik. Men fler politiker borde lära sig att ställa samma krav på partikamrater som på politiska motståndare. Annars devalveras trovärdigheten. Det blir hycklande.

Socialdemokraterna lär bilda ny regering tillsammans med Miljöpartiet. HBT-s har en viktig roll att pressa sitt parti att få diverse HBTQ-reformer på plats. Att inte främst vara "partilojala" utan faktiskt påverka på allvar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar