tisdag 2 september 2014

Socialdemokraternas valmanifest betydligt sämre än Alliansens när det gäller HBTQ-politik.


Igår publicerade Alliansen sitt valmanifest, idag är det Socialdemokraterna som gör samma sak. Hade någon bett mig gissa förra helgen vilket av dem som skulle ha med mest om HBTQ-rättigheter hade mitt tips blivit s.

Men där det borgerliga dokumentet var oväntat bra så gäller det motsatta för s. Bara följande finns med i Socialdemokraterna valmanifest.
Från sid 11. Människors vilja till arbete är nationens främsta tillgång..... Alla är i olika åldrar, med olika livserfarenheter, olika bakgrund, religion eller trosuppfattning, olika hudfärg, kön, könsidentitet eller sexuell läggning.
Följande är med i Alliansens valmanifest.
Från sid 13. Vi motarbetar fördomar och hat. Alla människor ska kunna känna sig delaktiga i vårt samhälle, oavsett religion, etnicitet, sexuell läggning eller kön.

Från sid 79. Vi välkomnar också att det växer fram alternativ, såsom äldreboenden med inriktning på särskilda diagnoser, språkgrupper eller med HBTQ-kompetens.

Från sid 84. Vi måste se särskilt allvarligt på brott som begås mot människor på grund av etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller könsidentitet. Hela Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla och hatbrott hotar den tolerans och öppenhet som präglar och ska prägla Sverige.

Från sid 114. Unga HBTQ-personer ska kunna delta i idrotts- och föreningsliv utan att möta fördomar och diskriminering.
Från sid 119. Sverige ska i internationella sammanhang arbeta för att värna utsatta minoriteter.... Sverige ska fortsätta att bekämpa all form av diskriminering. Jämställdhet och kvinnors lika rättigheter är en av våra viktigaste demokratiska utmaningar. Detsamma gäller HBTQ-personers rättigheter varhelst de ifrågasätts.
Även om man tar hänsyn till att manifestet från Alliansen är ungefär dubbelt så långt Socialdemokraternas är det senare synnerligen magert i jämförelse när det gäller HBT-rättigheter.. Eller vi kan jämföra med Miljöpartiet vars valmanifest är ungefär lika långt som det från Socialdemokraterna.
Vi är övertygade om att det är möjligt med ett Sverige där det är vår gemensamma framtid som förenar oss snarare än var vi kommer ifrån, hur vi ser ut, vad vi tror på, vilket kön vi har, hur gamla vi är eller hur vår familj ser ut.... Arbetet med antirasism, normkritik och genuspedagogik ska stärkas i skola och förskola... Den utbredda psykiska ohälsan hos särskilt unga kvinnor och hbtq-personer är ett stort samhällsproblem. Transpersoner omfattas i dag inte av samma juridiska rättigheter som resten av samhället.... stärka stödet och kompetensen för att bemöta våldsutsatta personer i samkönade relationer eller med funktionsnedsättning samt till personer som är utsatta för hedersvåld.... satsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa, som särskilt drabbar tjejer och hbtq-personer... I skuggan av den ekonomiska krisen har främlingsfientliga partier och rasistiska rörelser kunnat växa i Europa genom att skylla försämringar och nedskärningar på “de andra”. Ett kallt samhällsklimat göder hat och fördomar. Migranter och minoriteter som romer, muslimer, judar, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättningar drabbas särskilt hårt.... Även hbtq-personer ska ges stärkt asylrätt.... Transpersoner ska omfattas av hets- och hatbrottslagstiftningen.... stärka hbtq-politiken. Barn ska ha samma rätt till trygghet, möjligheter och respekt oavsett hur deras familj ser ut. Lagen ska anpassas till att barn växer upp med en, två eller flera vuxna med gemensamt ansvar för barnet. I familjer med fler föräldrar än två ska också fler kunna vara vårdnadshavare.... All utrikespolitik ska utgå från att sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige ska stå i första ledet för jämställdhet och mot kränkningar av hbtq-personer.
Socialdemokraterna publicerade en oväntat bra HBT-rapport i samband med Stockholm Pride för ca en månad sedan. Att de nu inte klarar av att "mainstrema" det i sitt valmanifest är tragiskt - för s. T.om. Sverigedemokraterna har med mer om HBT-politik, och Kristdemokraterna om homopolitik, i sina respektive valmanifest.

Skärpning, Socialdemokraterna!


Uppdatering 1.

Socialdemokraterna tiger om hedersrelaterat våld i sitt valmanifest.

De HBTQ-personer i Sverige som ofta har det allra tuffast är de som möter hederskulturellt våld. Där är både Alliansen och Miljöpartiet tydliga i respektive valmanifest att det är oacceptabelt medan Socialdemokraterna (och Vänsterpartiet) tyvärr inte har med något om det allvarliga problemet.

När det gäller våld i nära relationer har jag kritiserat Alliansens valmanifest för att vara heteronormativt. Att låtsas som att det i princip bara är kvinnor som blir slagna (av en man eller annan kvinna) när det även är en del män som blir slagna av en partner (kvinna eller annan man). Det är bra att de vill ge stöd till kvinnojourer men de har inte med något om att trakasserade män ofta har ännu sämre skydd än trakasserade kvinnor. Exakt samma kritik kan riktas emot Socialdemokraterna som resonerar likadant i sitt valmanifest.


S och m nära varann inom HBT-politiken.

Jag brukar göra sammanställningar där jag bedömer Sveriges 10 största partier efter vad de tycker om aktuella HBT-reformer och om de vill avskaffa reformer som redan genomförts inom området. Maxpoäng är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Piratpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Folkpartiet 21p
Socialdemokraterna 19p
Centerpartiet 19p
Moderaterna 17p
Kristdemokraterna 14p
Sverigedemokraterna 4p

Sveriges 2 största partier, s och m, är alltså mycket nära varann inom HBT-politiken.  Att s får 2 fler poäng är för att de är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen medan m tvekar samt att m är emot införande av ett tredje juridiskt kön medan s tvekar om reformen.

Att de två partierna i övrigt inte får maxpoäng är därför att de båda tvekar om åldersgränsen för judiska könsbyten bör sänkas samt tvekar om det i regeringsformen (grundlagen) bör införas ett förbud p.g.a. könsidentitet.

Fp tvekar om att införa ett juridiskt kön. Centerpartiet är emot ett tredje juridiskt kön och tvekar om åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas. Det är orsaken till att de två partierna inte får maxpoäng.


Uppdatering 2.

Att jag inte tar upp alla orsakerna till att kd och sd inte får maxpoäng är för att jag vill inte förvandla den här bloggposten till en novell med att lista allt det, den är lång nog redan. :-)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar