lördag 27 september 2014

Fp och c helt oense om informationsplikten för hiv-positiva ska vara kvar eller inte.Folkpartiets HBTQ-politiske talesperson Barbro Westerholm (bilden) avslöjar i ett mail att hon kommer att lämna en motion (förslag) i riksdagen i höst om att tillsätta en utredning om att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva. Alltså den lag som Sverige har idag om att hiv-positiva måste informera sin partner före sexuell aktivitet om sin hiv-status.

Westerholm kommenterar.
Ingen har sagt att jag inte får driva den frågan i FP:s namn. Men det behövs utredning för att se hur lagen ska utformas.
Jag mailade följande.
Jag tolkar det som att fp är för en utredning och lutar åt att informationsplikten bör avskaffas men först vill avvakta en sådan utredning.
Barbro Westerholms kommenterar.
Rätt uppfattat för vi måste ju ändra lagtexten och det går inte utan utredning om hur den ska lyda.
Centerpartiet emot reformen.

Anders W Johnson
, gruppledare för Centerpartiet i riksdagen förra mandatperioden, meddelar däremot att hans parti resonerar annorlunda.
Vi är för en översyn av smittskyddslagen. JA
På frågan om vi vill ta bort informationsplikten för de i smittskyddslagen angivna sjukdomarna är svaret NEJ.
Som bekant har Alliansen nu hamnat i opposition. De har förklarat att de kommer lämna ett gemensamt budgetförslag i höst men partierna kommer nu också att få friare roller i övrigt. Moderaterna meddelade i augusti att de svänger från "nej" till "möjligen" när det gäller att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.

Det är mycket sällsynt att m hamnar före c eller fp när det gäller någon HBTQ-politisk reform. Det enda exempel jag känner till tidigare var när m (som dock var oense internt) 2001 tog ställning för att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker medan det dröjde till 2003 innan fp tydligt blev för reformen. Nu är alltså m före c när det gäller att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.

Ansvaret för säkrare sex är delat.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för reformen och ansvaret är betydande för dem att de nu ska få en utredning på plats. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill precis som c behålla informationsplikten för hiv-positiva.

Etiskt är det oftast vettigt att informera. Men det måste inte betyda att det är motiverat att det finns med i en tvångslag. I synnerhet när hiv-positiva som använder sina bromsmediciner rätt nästan omöjligt kan sprida hiv till sexpartners.

Det är bara Sverige och Norge i västvärlden som har den typen av lagar. Det avslöjar att det inte är något självklart i en västerländsk demokrati.

Ansvaret för säkrare sex är delat.

Nu ska jag ut på gallerinatten i Malmö. :-)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar