söndag 14 september 2014

M och s har nästan identisk HBT-politik.


Jag har medvetet undvikit att här kommentera partipolitiska nyheter senaste dagarna. Just för att inte riskera att det kan tolkas som att bloggen Helds HBT-nyheter är för eller emot ett visst parti.

Men att Moderaterna nu ställer sig bakom att arbetsgivare och utbildningsansvariga bör bli skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen är så principiellt intressant att det har ett nyhetsvärde. HBT-siten Qx har senaste månaden skickat en enkät till Sveriges 10 största partier. I fredags publicerade de resultaten när det gäller bl.a. om arbetsmarknaden.
Anser ert parti att det i antidiskrimineringslagar skall inkluderas krav om aktiva åtgärder även vad gäller sexuell läggning och könsöverskridande identitet vad gäller arbetslivet och könsöverskridande identitet eller uttryck vad gäller utbildningsområdet.
Representanten från m kommenterar.
Vi är i grunden positiva till detta och frågan bereds för tillfället i regeringskansliet.
Jag mailade politiker inom partiet och Olof Lavesson, partiets HBTQ-politiske talesperson kommenterade följande.
Vi är i grunden positiva, men frågan bereds just nu inom regeringskansliet.
Lavesson rabblade i princip bara upp det som m-representanten kommenterat. Vilket givetvis var ointressant. Efter att jag i några mailväxlingar till pressat Lavesson blev det till sist ett besked.
När det gäller könsneutral presumtion är vi i grunden positiva, men vi avvaktar alltid de utredningar som pågår. Samma sak gäller denna fråga. Du kan därför skriva "ja" i detta fall precis son i det andra.
9 av Sveriges 10 största partier för reformen.

Därmed har 9 av Sveriges 10 största partier ställt sig bakom reformen (till Qx hävdar kd att de är emot och c är otydliga men jag har haft kontakt med ansvariga politiker i de två partierna som förtydligat de är för reformen). Bara Sverigedemokraterna tvekar ännu om arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen. Idag gäller det bara för kön, etnicitet och religion för arbetsgivare, för utbildningsansvariga även sexuell läggning och funktionshinder.

Det betyder också att Moderaterna avancerar något i min "poänglista". Alltså att jag ger partierna poäng efter om de är för, emot eller tvekar om 11 nya HBT-reformer samt om de vill avskaffa redan genomförda reformer. Maxpoängen är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Piratpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Folkpartiet 21p
Socialdemokraterna 19p
Centerpartiet 19p
Moderaterna +1p till 18p
Kristdemokraterna 14p
Sverigedemokraterna 6p

I valets sista skälvande timmar kan vi konstatera att m nu har nästan en identisk HBT-politik som s. Moderaterna är emot införande av ett tredje juridiskt kön medan s har attityden "möjligen". Idag är det enda skillnaden när det gäller konkreta HBT-reformer från Sveriges två största partier.

För första gången någonsin sedan jag började göra mina partirapporter 1998 är m nästan ikapp c. M tvekar om att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet medan c är för.

Visst har m ibland haft interna problem att nå fram till att bli för vissa reformer. Men idag har partiet nästan en identisk HBT-politik som bl.a. mp, v, fp, s och c.

Få hade kunnat gissa det för 10 år sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar