fredag 12 september 2014

Kd tycker inte homopar är värda att ingå äktenskap.Bland Sveriges riksdagspartier har Sverigedemokraterna definitivt den sämsta HBT-politiken. Kristdemokraterna är näst sämst när det gäller rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Två dagar före valet finns det orsak att granska det parti som oftare än andra kommenterar "att människor har ett unikt värde".

När riksdagen 1987 beslutade om en sambolag för samkönade par och en lag emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning var Kds emot. Partiet var i riksdagen 1993 emot att skolor skulle ge saklig information om homosexuella relationer, röstade nej till partnerskapslagen 1994, nej till jämlik adoptionslag 2002, nej till inseminationer för lesbiska vid kliniker 2005, nej till att vigselförrättare skulle bli skyldiga att även förrätta partnerskap 2006, nej till en könsneutral äktenskapslag 2009.

Någon kanske invänder att partiet har förändrat sig. Och det är delvis sant. Idag är kd för de flesta HBT-reformer. Partiet generellt är inte HBT-fientligt, även om en betydande minoritet av dess politiker är det. Kd förtjänar dock ännu 2014 skarp kritik när det gäller deras attityder till flera HBT-reformer..

Könsneutral äktenskapslag.

De vill ersätta den med en "civilrättslig samlevnadslag". Orsaken är att partiet inte tycker att samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap och vill därför avskaffa ordet "äktenskap" i lagen. T.o.m. Sverigedemokraterna har accepterat nuvarande könsneutrala äktenskapslag, när ska kd göra detsamma och bara erkänna att lagen fungerar bra?

Adoptioner och inseminationer.

Partiet är ännu principiellt emot att samkönade par ska kunna adoptera (förutom närståendeadoptioner som de är för) och emot att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn och att alla organisationer för barns rättigheter är för nuvarande jämlika lagar. För några månader sedan förklarade visserligen kd att de nu accepterar reformerna och inte vill avskaffa dem. Men deras attityd till samkönade familjer bygger på fördomar och inte fakta.

Men det handlar också om nya HBT-reformer.

En könsneutral föräldraskapspresumtion.

Det skulle förbättra tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar. En utredning föreslog redan januari 2007 det, Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3. Utredningen rekommenderar även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det. Idag är lagarna olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Samma gäller däremot inte om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna Då blir det idag i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet. Hittills har kd i regeringen blockerat reformens genomförande.

Sänkning av nuvarande 18-års-gränsen för att få byta kön juridiskt.

En utredning som ska lämna sin rapport senast 31 december 2014 har startats av den borgerliga regeringen och socialminister Göran Hägglund (kd). Vanligen brukar regeringspartier tillsätta utredningar för att de är för eller i alla fall intresserade av att förändra någon lag. Att kd berättat att de principiellt är emot reformen är något udda. Förhoppningsvis kommer utredningens resultat att sprida mer kunskap.

Kristdemokraterna är också emot införande av ett tredje juridiskt kön.

Partiet tvekar om följande reformer.

Att 12-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) får välja könskonträra namn (namn typiska för det "motsatta" könet än det juridiska)
Att det i regeringsformen (grundlagen) bör införas förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Att Sverige i EU ska jobba för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända i alla andra länder i unionen om ett homopar flyttar dit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar