fredag 12 september 2014

Sista-minuten-guide om partiernas HBT-politik.HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter. De flesta av er håller säkert med om det. Sedan gör vi givetvis en helhetsbedömning av partierna när vi ska rösta. Vi har olika värderingar från höger till vänster och prioriterar även andra politiska områden förutom HBT-rättigheter. Det här är dock en guide om vad Sveriges 10 största partier september 2014 tycker om konkreta HBT-reformer. 

1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön. 

Ja: mp, v, fi 
Möjligen: s, fp, pp 
Nej: m, c, sd, kd 

Piratpartiet vill avskaffa juridiska kön helt och så länge de är kvar är partiets attityd "möjligen" till att införa ett tredje juridiskt kön. 

2. Sänk (eller avskaffa) nuvarande 18-årsgräns för att få byta kön juridiskt 

Ja: mp, fp, v, pp, fi 
Möjligen: s, m, c 
Nej: sd, kd 

3. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v, pp, fi 
Möjligen: sd 
Nej: kd 

4. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. 

Ja: mp, fp, c, v, pp, fi 
Möjligen: s, m, sd, kd 
Nej: 

5. Arbetsgivare och utbildningansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder) 

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, pp, fi, 
Möjligen: m, sd 
Nej: 

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi 
Möjligen: sd 
Nej: 

7. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi 
Möjligen: sd 
Nej: 

8. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi
Möjligen: kd 
Nej: sd 

9. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi 
Möjligen: 
Nej: sd 

10. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. 

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi 
Möjligen: 
Nej: sd 

11. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. 

Ja. s, m, mp, fp, c, v, kd, pp, fi 
Möjligen: sd 
Nej: 

Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer. Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som partiet är för). Sd vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p. Övriga partier vill inte avskaffa några HBT-reformer. Piratpartiet vill helt avskaffa de juridiska könen. Deras åsikt är ”möjligen” till att införa ett tredje juridiskt kön när juridiska kön är kvar i svenska lagar. Jag har trots det gett dem 2p när det gäller den reformen eftersom jag betraktar att det skulle vara fel att "bestraffa" pp genom att ge dem sämre poäng när de egentligen är för en mer radikal reform. 

Riksdagspartierna får då följande poäng 2014. (Maxpoäng 22) 

Miljöpartiet 22p 
Vänsterpartiet 22p 
Piratpartiet 22p 
Feministiskt initiativ 22p 
Folkpartiet 21p 
Centerpartiet 19p 
Socialdemokraterna 19p 
Moderaterna 17p 
Kristdemokraterna 14p 
Sverigedemokraterna 4p (6-2p) 

Sverigedemokraterna vill även avskaffa DO (Diskrimineringsombudsmannen) utan att ersätta myndigheten med något annat. Sd vill också avskaffa alla statsbidrag till diskriminering och HBT-fientlighet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar