tisdag 23 september 2014

Lättare få igenom HBT-reformer i riksdagen - trots sd:s framgångar.
Nu är det i princip klart vilka partier som kommer att bilda regering, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det vore närmast en sensation om det skulle bli ett annat resultat. Hur länge sedan en s-mp-regering kommer att stanna kvar vet givetvis ingen.

Granskar vi valresultatet kan det tyckas vara negativt för HBTQ-politiken. Det mest HBTQ-negativa partiet i riksdagen, Sverigedemokraterna, ökar ordentligt från 5,7 % till 12,9 %. Men dessbättre har övriga partier förklarat att de inte vill förhandla med det främlingsfientliga partiet. Sd lär inte få genomslag för sina värderingar - i alla fall på kort sikt. Och det är positivt.

Sd bör få post som andre vice talman.

Trots det är det viktigt att behandla sd korrekt. Att hålla på att "mobba" partiet i diverse sammanhang leder förmodligen bara till att de får fler sympatisörer. Många människor har röstat på dem och det bör respekteras. Enligt mig är det rätt att sd får posten som andre vice talman enligt praxis. Däremot bör de inte få poster som ordförande och vice ordförande i utskotten. Där har riksdagen en praxis att riksdagens två största partier sinsemellan fördelar uppdragen, om det största regeringspartiet får ordförandeposten blir det någon från största oppositionspartiet som får uppdraget som vice ordförande. Och vice versa. Sedan kan s och m "skänka" bort poster i förhandlingar med de partier de vill samarbeta med. De har ingen som helst skyldighet att skänka bort sådana uppdrag till sd.

Paradoxen är att trots sd:s framgångar lär den nya riksdagen lättare kunna genomföra HBTQ-reformer. Orsaken är givetvis att Kristdemokraterna, riksdagens näst sämsta parti inom HBTQ-politiken, nu måste lämna regeringen och möjligheten att blockera diverse reformer.

Om s och mp väl bestämmer sig för att utreda eller genomföra en viss reform lär de med få undantag få ett stöd av en majoritet i riksdagen.

Låt oss granska några HBT-reformer.  Jag förklarar inte i detalj vad reformerna handlar om, vill ni få den infon så använd sökfunktionen till den här bloggen.

Könsneutral föräldraskapspresumtion.

S och mp är ense om att vara för. Lär få stöd från alla partier förutom sd och kd.

Utredning om att införa ett tredje juridiskt kön.

S och mp är ense om att vara för en sådan utredning. Lär få stöd från v och fp, kanske också c. Även om det startas en utredning är partierna oense. Mp och v är i sak för reformen, s och fp tvekar ännu. M, sd, c och kd är emot men en betydande minoritet i c är positiva.

Mitt tips är att om en regering lämnar ett förslag om den här reformen så blir det tidigast våren 2018, efter att det varit utredning, remissrunda, sammanställning av remissvar samt interna regeringsdiskussioner. Om en s-mp-regering ännu är kvar 2018 och enas om att tillåta människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön kommer förslaget få stöd från v.  Men det krävs även stöd från fp om reformen ska få stöd i riksdagen.

Att transpersoner ska få samma skydd emot hets och hatbrott som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har.

S och mp är ense om att vara för den utredning som startats med syfte att genomföra reformerna. Lär få stöd av nästan alla riksdagspartier, möjligen  även sd som tvekar ännu.

Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen.

S och mp är för reformen. Lär få stöd av nästan alla riksdagspartier, möjligen även sd som tvekar ännu.

Sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön.

S och mp är ense om att vara positiva till den utredning som ska lämna sin rapport december 2014. Därefter lär det bli förhandlingar mellan de två partierna. Mp vill avskaffa åldersgränsen helt medan s har attityden "möjligen" till att sänka eller avskaffa åldersgränsen. Om den kommande regeringen föreslår en sänkning med några år, kanske till 15 eller 16 år, lär de få stöd av alla övriga partier förutom sd och möjligen kd. Om regeringen helt vill avskaffa åldersgränsen får de stöd av v, då lär fp få en nyckelroll om de stödjer en sådan reform eller inte. Utan stöd av fp blir det ingen majoritet i riksdagen:

Införa ett förbud i regeringsformen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Senaste grundlagsförändringen. inträffade 1 januari 2011 så det lär dröja ett antal år till att nästa utredning startar. Men framåt 2018 börjar nog diskussionen på allvar att ge transpersoner samma skydd emot diskriminering som många andra grupper redan har. Mp är i sak för reformen medan s tvekar. Om partierna enas lär de dock få brett stöd i riksdagen om att starta en sådan utredning, förmodligen opponerar sig. Fyra riksdagspartier är principiellt för reformen, s, m, sd och kd tvekar ännu.

Sverige ska jobba inom EU för att alla medlemsländer ska vara skyldiga att ha lagar inom i princip alla samhällsområden emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.

S och mp är ense om det här. De lär få stöd i riksdagens EU-nämnd från alla partier förutom sd.

Sverige ska jobba inom EU för att samkönade äktenskap i Sverige ska respekteras juridiskt oavsett vill vilket annat land ett homopar flyttar till inom unionen.

S och mp är ense om det här. De lär få stöd av m, c, v och fp i riksdagens EU-nämnd. Tre av fyra borgerliga partier är redan för det här men kd har hittills blockerat det från att bli regeringens officiella politik eftersom de ännu tvekar om reformen. Dock är det viktigt att konstatera att det här inte är lätt att få igenom på EU-nivå. Men det är viktigt Sverige officiellt startar opinionsbildningen. Sd lär vara negativa, kanske också kd eller så håller de bara tyst om det.

Sverige ska jobba för att FN antar en HBT-konvention.

S och mp är ense om det här. De lär få stöd från alla andra riksdagspartier om de driver det. Men Även om sd tvekar lär de inte prioritera att göra motstånd emot det. Men samma sak gäller den här reformen, det blir inte enkelt på kort sig att få igenom en HBT-konvention men lobbyarbetet för en sådan bör starta på allvar.


Uppdatering 1.

Jag har kompletterat bloggposten när det gäller införande av ett tredje juridiskt kön och om det blir ett regeringsförslag om det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar