fredag 2 maj 2014

Utrikesutskottet har lämnat förslag till EU-politik men debatt i riksdagen blir det 2 dagar efter EU-valet.


Riksdagens utrikesutskott har 29 april behandlat regeringens skrivelse Verksamheten i Europeiska unionen under 2013. Jag publicerade för några veckor sedan en bloggpost om vad som är HBT-relaterat i regeringsskrivelsen från 6 mars.

I justitieutskottet lämnade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 10 april en gemensam reservation (alternativt förslag) bl.a. om HBT-personers situation i EU. Det handlade om Miljöpartiets motion där bl.a. följande var me.
Miljöpartiet anser att regeringen ska verka för att erkänna regnbågsfamiljer i EU och använda inkluderande definitioner av ”familj” i relevant EU-lagstift­ning. Miljöpartiet anser att det behövs arbetas för lagstadgat skydd mot våld och hets mot hbtq-personer i hela unionen.
Mp fick alltså stöd av s och v när riksdagens justitieutskott behandlade ärendet och de tre partierna enades även i utrikesutskottet som är de som slutgiltigt lämnat ett förslag till hela riksdagen. Som jag kommenterat i den tidigare bloggposten är jag för att Sverige ska förbjuda hets emot transpersoner. Jag är även positiv till att EU-parlamentet rekommenderar medlemsländer att införa lagar om förbud emot hets p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Det har EU-parlamentet också gjort.

Vad jag däremot är skeptisk till är om s, mp och v vill att EU ska tvinga (genom direktiv) alla medlemsländer att införa sådana förbud. Jag hävdar att det är något som bör beslutas på nationell nivå. Mina argument finns mer utförligt i bloggposten som finns här.  

Tidigare planerade riksdagen att debattera och rösta om utrikesutskottets förslag till EU-politik i början av maj. Nu har det dock ändrats till 27 maj, 2 dagar efter valet till EU-parlamentet. Jag kan själv tycka det är besynnerligt. Argumenten från riksdagsledamöter i den viktiga EU-debatten borde tydliggöras före valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar