onsdag 14 maj 2014

S, c, kd och sd har inget om HBT i sina valmanifest inför EU-valet.Kapitel 3. Partiernas EU-valprogram.

Den andra delen som jag granskat när det gäller HBT-rättigheter är partiernas EU-valprogram eller motsvarande. De är intressanta av två orsaker, dels för att de ger information om vilka HBT-rättigheter som olika partier vill jobba för men de berättar också om partierna har intresse av att prioritera HBT-arbetet i sitt utåtriktade material.

Sex partier, Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Piratpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har med HBT-rättigheter i sina valmanifest. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har däremot varken med homo-bi-rättigheter eller transrättigheter.

Socialdemokraterna

Inget är med om HBT-rättigheter i partiets valmanifest.

Moderaterna

"Nya Moderaterna i Europaparlamentet arbetar för:... Stärkt arbete mot diskriminering av HBTQ-personer."

Folkpartiet

"Diskrimineringen av HBTQ-personer runt om i Europa måste upphöra..... Diskussioner kring sexuella och reproduktiva rättigheter samt HBT-rättigheter bör vara entrala i relationerna med länder som tar emot bistånd eller ingår samarbetsavtal med EU."

Miljöpartiet

"Intoleransen mot hbtq-personer syns tydligt när pridefestivaler i flera länder har förbjudits eller ställts in. Intoleranta attityder som antifeminism, homofobi och rasism hänger ihop och vi ser spridning av dessa som djupt oroande....   erkänna regnbågsfamiljer i EU och använda inkluderande definitioner av "familj" i relevant EU-lagstiftning"

Piratpartiet

"Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter, oavsett sådant som härkomst, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, livsstil eller klädval. Alla människor ska ha rätt till sina  övertygelser, sin religion, tradition och livsstil, så länge de inte stör andras rätt till samma sak. Det är viktigt att EU tydligt står upp för dessa principer. Vi anser att det i hela unionen ska vara förbjudet att diskriminera
utifrån sexuell läggning och könsidentitet. Samkönade äktenskap och partnerskap ska tillåtas i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land."
Vänsterpartiet

"I krisens spår växer högerextrema krafter som hetsar mot invandrare och hbtq-personer."

Centerpartiet

Inget är med om HBT-rättigheter i partiets valmanifest.

Kristdemokraterna

Inget är med om HBT-rättigheter i partiets valmanifest.
Sverigedemokraterna

Inget är med om HBT-rättigheter i partiets valmanifest.

Feministiskt initiativ 
"I ett ökande antal EU-länder inskränks aborträtten under trycket från socialkonservativa och nationalistiska krafter. Liknande krafter bidrar till att hbtq-personers rättigheter att bilda familj och leva öppet utan risk för hot och våld  inskränks. Dessutom fråntas transpersoner rätten till sin egen kropp genom bland annat tvångssterilisering. Det är hög tid att börja se självbestämmande över den egna kroppen och rätten att leva öppet oavsett sexualitet, könsidentitet  och könsuttryck som en självklar mänsklig rättighet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar