torsdag 15 maj 2014

Partiernas fullständiga svar om 4 HBT-reformer på EU-nivå.


De flesta partier gav korta svar (vilket givetvis är tillräckligt), m och sd utvecklade dock resonemangen.  Sist i den här bloggposten finns namnen på kontaktpersonerna i partierna.
 
 
Bilaga 1. Partiernas svar i sin helhet.

Socialdemokraterna

1. Ja
2. Ja
3. Ja
4. Ja

Moderaterna  
1. Ja. Vi har gjort äktenskapslagstiftningen könsneutral i Sverige och arbetar nu för att registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU.
2. Ja. Vi vill se en bred diskrimineringslagstiftning och tycker att det är olyckligt att detta förslag blockeras i ministerrådet.
3. Ja.
4. Ja. Det är en viktigt med en gemensam EU-position i denna fråga för att kunna driva den framgångsrikt i FN.

Folkpartiet  
1. Ja
2. Ja
3. Ja
4. Ja

Miljöpartiet

1. Ja
2. Ja
3. Ja
4. Ja

Piratpartiet

1. Ja
2. Ja
3. Ja
4. Ja

Vänsterpartiet
1. Ja
2. Ja
3. Ja
4. Ja

Centerpartiet  

1. Ja
2. Ja
3. Ja
4. Ja

Kristdemokraterna
1. Möjligen
2. Ja
3. Ja
4. Ja

Sverigedemokraterna  
1. Nej, även om det är klart att det vore bra om gifta par erkänns över hela EU, men vi är likväl kritiska till att ge EU mer makt inom alla områden. EU:s makt är redan alltför stor och i grunden tycker vi att varje lands folk själva  måste få bestämma sin egen utveckling. Däremot ställer vi oss bakom en rekommendation till medlemsstaterna.
2. Nej, av samma anledning som ovan. Däremot tycker vi att sakfrågan i sig är eftersträvansvärd, att kandidatländer till EU och medlemsstater i EU bör erkänna de grundläggande mänskliga rättigheterna samt att i de fall medlemsstater  lovat att anpassa sitt regelverk också ska göra det. I övrigt ställer vi oss bakom en rekommendation till medlemsstaterna.
3. Nej, med samma motivering som ovan.
4. Nej, med anledning av att vi inte tycker att EU skall erkännas som en juridisk person i FN, då endast stater får det erkännandet. Däremot ställer vi oss öppna till att Sverige diskuterar frågan i FN.

Feministiskt initiativ
1. Ja
2. Ja
3. Ja
4. Ja


Bilaga 2. Referenspersoner för svaren från de politiska partierna

Socialdemokraterna  Anna Hedh
Moderaterna  Christoffer Fjellner
Folkpartiet  Cecilia Wikström
Miljöpartiet  Helena Leander
Piratpartiet  Anna Troberg
Vänsterpartiet  Marianne Berg
Centerpartiet  Annika Qarlsson
Kristdemokraterna  Mia Widell
Sverigedemokraterna  Johnny Skalin
Feministiskt initiativ Sissela Nordling Blanco

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar