onsdag 21 maj 2014

Jag svänger (delvis) om EU ska tvinga alla medlemsländer att förbjuda hets mot HBT-personer.


Efter att ha granskat EU:s politik närmare när det gäller hatbrott och lagar emot hets (hate speech) svänger jag delvis om alla länder i unionen bör vara skyldiga att förbjuda hets p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Något som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslagit i riksdagen i vår. Något som RFSL hade med i sin enkät till EU-parlamentskandidater och fick stöd för även av de flesta borgerliga politiker.

Det är lika bra att vi tar det från början. EU antog 2008  Council Framework Decision 2008/913/JHA on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law. Vad är då ett ramverk? Följande information finns på siten Wikipedia
A framework decision was a kind of legislative act of the European Union used exclusively within the EU's competences in police and judicial co-operation in criminal justice matters. Framework decisions were similar to directives in that they required member states to achieve particular results without dictating the means of achieving that result. However unlike directives, framework decisions were not capable of direct effect, they were only subject to the optional jurisdiction of the European Court of Justice and enforcement proceedings could not be taken by the European Commission for any failure to transpose a framework decision into domestic law.
Ramverksbeslut emot rasism.

EU antog fram till 2009 en del ramverksbeslut men möjligheten försvann i och med att Lissabonfördraget (en typ av konstitutionsförslag för EU) trädde i kraft. Den centrala delen i EU:s ramverksbeslut emot rasism är följande. Från artikel 1.
1. Each Member State shall take the measures necessary to ensure that the following intentional conduct is punishable:
(a) publicly inciting to violence or hatred directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin;
(b) the commission of an act referred to in point (a) by public dissemination or distribution of tracts, pictures or other material;
(c) publicly condoning, denying or grossly trivialising crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes as defined in Articles 6, 7 and 8 of the Statute of the International Criminal Court, directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin when the conduct is carried out in a manner likely to incite to violence or hatred against such a group or a member of such a group....
Från artikel 4.
For offences other than those referred to in Articles 1 and 2, Member States shall take the necessary measures to ensure that racist and xenophobic motivation is considered an aggravating circumstance, or, alternatively that such motivation may be taken into consideration by the courts in the determination of the penalties.
Kommentar om yttrandefrihet.

Men det finns också en "brasklapp" i ramverksbeslutet om yttrandefrihetens betydelse. Från artikel 7.
.... This Framework Decision shall not have the effect of requiring Member States to take measures in contradiction to fundamental principles relating to freedom of association and freedom of expression, in particular freedom of the press and the freedom of expression in other media as they result from constitutional traditions or rules governing the rights and responsibilities of, and the procedural guarantees for, the press or other media where these rules relate to the determination or limitation of liability.

Att förneka folkmord bör inte vara förbjudet.

Jag visste om det här ramverksbeslutet och var synnerligen kritisk när det antogs. Men jag har inte kopplat ihop det med att s, mp och v (v är dock synnerligen oense internt om det här) i riksdagen och även andra velat förbjuda hets emot HBT-personer i alla länder i EU.

Jag är federalist och synnerligen EU-positiv men vissa beslut hävdar jag bäst avgörs på nationell nivå. Jag är dock positiv till att EU-parlamentet rekommenderar medlemsländer att införa lagar emot hets (när det gäller "hot", "missaktning" bör däremot inte vara kriminaliserat) ). Även att brott med hatbrottsmotiv ska kunna leda till högre straff än annars. Däremot är jag emot bindande direktiv inom de här områdena. När det gäller förnekelse av folkmord är jag absolut emot sådana lagar. Att judar systematiskt mördades i Tyskland i början av 1940-talet, precis som att armenier drabbades av folkmord för nästan 100 år sedan i nuvarande Turkiet, betraktar jag som kunskap men okunskap bör aldrig vara ett brott.

Ramverksbeslutet är alltså något som är mer bindande än en resolution men mindre än ett direktiv. I princip tycker jag det kan få vara kvar, dock bör formuleringarna om att förneka folkmord försvinna. Nu är dock ramverket på plats och så länge det finns bör det även inkludera sexuell läggning och könsidentitet.

Därmed ger jag, med den reservationen, stöd åt att HBT bör inkluderas i ramverket emot rasism och hatbrott.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar