onsdag 14 maj 2014

Allvarlig diskriminering av HBT-personer i många länder i Europa.


Kapitel 1. Inledning och sammanfattning av rapportens resultat.

Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet i alla unionens medlemsländer. Sverige ska välja 20 ledamöter. De närmaste veckorna fokuserar därför media mycket på partiernas EU-politik. En risk är dock att mänskliga rättigheter för  olika minoriteter, däribland HBT-personers rättigheter, inte blir någon central del av valrörelsen. Trots att många länder i Europa, varav några medlemsländer i EU, allvarligt kränker mänskliga rätttigheter för HBT-personer.

Ryssland och Ukraina har förbud emot gayparader. (polisen i Ukrainas huvudstad Kiev skyddade dock en "olaglig" gayparad häromåret). Ryssland har även infört flera andra homofientliga lagar bl.a. att det inte är tillåtet att lämna positiv  information om homosexualitet. Turkiet (som kandiderar till att bli medlem i unionen) och Vitryssland förbjuder homosexuella och bisexuella att jobba i försvaret. Men även EU-länder har ibland absurda lagar. Grekland har Olika  åldersgräns för manliga samkönade (17 år) och olikkönade och kvinnliga samkönade relationer (15 år). Irland tillåter ännu inte transsexuella att byta juridiskt kön även om ett regeringsförslag lämnats om det. Det här är bara några av de  värsta exemplen från Europa när det gäller förföljelse och diskriminering av HBT-personer. De flesta länder saknar helt lagar emot diskriminering p.g.a. könsidentitet, en del även när det gäller sexuell läggning. Det är ännu en minoritet  av Europas länder som juridiskt erkänner samkönade relationer, äktenskap, partnerskap etc.

Det är avgörande att många politiker i EU-parlamentet jobbar för HBT-rättigheter om det ska bli någon verklig förändring av den här situationen. Det är därför det också är viktigt att granska hur HBT-vänliga olika svenska partiers EU- politik är. Jag fokuserar på Sveriges 10 största politiska partier.

Min rapport granskar tre olika delar av partiernas politik och arbete för HBT-rättigheter på Europanivå.

1. Partiernas åsikter om fyra viktiga aktuella HBT-reformer.
2. Om partiernas EU-valmanifest (eller motsvarande) innehåller något om HBT-rättigheter.
3. Hur de svenska EU-parlamentsledamöterna från olika partier röstat om fem centrala HBT-vänliga resolutioner 2011-2014.

Av de 10  partierna är det 8 som säger ja till alla de fyra HBT-reformerna på EU-nivå. Det handlar om att EU-parlamentet ska arbeta för att den fria rörligheten även ska gälla i praktiken för samkönade par genom att äktenskap-partnerskap  i ett land ska erkännas om paret flyttar till ett annat EU-land, att EU bör ha direktiv om att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha lagar mot  diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla  samhällsområden samt att Sverige ska jobba för att EU verkar för en HBT-konvention i FN. Kristdemokraterna är för 3 av reformerna men tvekar om skyldighet för alla övriga länder i unionen att erkänna svenska samkönade äktenskap. Det  parti som helt avviker från övriga är Sverigedemokraterna som besvarar de fyra frågorna med nej.

Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Piratpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har med HBT-rättigheter i sina valmanifest, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har det inte.

ILGA-Europe (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) har på sin hemsida sammanställt hur ledamöterna i EU-parlamentet har röstat om många rapporter och resolutioner som helt eller delvis handlat om HBT-rättigheter 2009-2014. Jag har  granskat de fem resolutioner som har tydligast koppling till HBT-rättigheter. Av Sveriges 20 ledamöter har 16 röstat ja vid varje tillfälle de varit närvarande vid någon av de fem omröstningarna. Tre moderater och en kristdemokrat har  avstått vid en omröstning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar