onsdag 14 maj 2014

M-ledamöter avstod vid en omröstning om HBT-rättigheter.


Kapitel 4. Svenska ledamöters röstande i EU-parlamentet.

Från 12 december 2011 finns det 20 svenska ledamöter i EU-parlamentet, före det 18 ledamöter. Det här är nuvarande ledamöter.

Socialdemokraterna - S & D
Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog, Åsa Westlund
Moderaterna - EPP
Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic

Kristdemokraterna - EPP
Alf Svensson

Folkpartiet - ALDE
Marit Paulsen, Olle Schmidt, Cecilia Wikström

Centerpartiet - ALDE
Kent Johansson

Miljöpartiet - De gröna/EFA
Isabella Lövin. Carl Schlyter

Piratpartiet - De gröna/EFA
Christian Engström, Amelia Andersdotter
Vänsterpartiet - GUE/NGL
Mikael Gustafsson

S & D = socialdemokratisk grupp 
EPP = högergrupp 
ALDE = liberal grupp 
De gröna/EFA = grön grupp 
GUE/NGL = vänstersocialistisk grupp 
ECR = anti-federalistisk konservativ grupp 
EFD = "nationalistisk" grupp 

ILGA-Europe (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) har på sin hemsida sammanställt hur ledamöterna i EU-parlamentet har röstat om många rapporter och resolutioner som helt eller delvis handlat om HBT-rättigheter 2009-2014. Jag har granskat de fem resolutioner som har tydligast koppling till HBT-rättigheter. Av Sveriges 20 ledamöter har 16 röstat ja vid varje tillfälle de varit närvarande vid någon av de fem omröstningarna. Tre moderater och en kristdemokrat har avstått vid en omröstning. 

S & D, ALDE, De gröna/EFA och GUE/NGL har som partigrupper gett stöd åt samtliga 5 rapporter-resolutioner. EPP har gett stöd åt 3 av dem och motsatt sig 2. ECR har gett stöd åt 2, rekommenderat ledamöter att avstå när det gäller 2 och motsatt sig 1. EFD har motsatt sig samtliga 5 rapporter-resolutioner.

European Parliament resolution on human rights, sexual orientation and gender identity at the United Nations. 28 september 2011. 

Anna Hedh (s) var frånvarande. Övriga svenska ledamöter röstade ja.

Resolution on homophobia in Europe. 24 maj 2012.

Christoffer Fjellner (m) och Olle Schmidt (fp) var frånvarande. Övriga svenska ledamöter röstade ja. 


Christoffer Fjellner (m), Gunnar Hökmark (m), Anna Ibrisagic och Alf Svensson (kd) avstod. De 4 ledamöternas partigrupp, EPP, rekommenderade att de skulle rösta nej. Anna Corazza Bildt (m) och Mikael Gustafsson (v) var frånvarande. Övriga svenska ledamöter röstade ja.

Report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences of registered partnerships. 10 september 2013. 

Christopher Fjellner (m), Anna Ibrasagic (m) och Åsa Westlund (s) var frånvarande. Övriga svenska ledamöter röstade ja. 


Mikael Gustafson (v) var frånvarande. Övriga svenska ledamöter röstade ja. Anna Corazza Bildt (m), Christoffer Fjellner (m), Gunnar Hökmark (m), Anna Ibrisagic (m) och Alf Svensson (kd) röstade ja. Deras partigrupp, EPP, rekommenderade dem att rösta nej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar