fredag 16 maj 2014

M är emot heteronormen (dess innehåll)


Moderaterna svänger och tar nu ställning officiellt emot heteronormativitet. Även om de egentligen inte vill använda själva ordet. Jag har kontaktat m i vår för att kolla vad partiets åsikt är idag om heteronormen. De har precis som andra partier kunnat välja något av följande alternativ.
Alternativ 1. Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer ska betraktas som likvärdiga med olikkönade relationer. Att kraftigt avvika från traditionella könsroller ska respekteras lika mycket som att inte göra det.

Alternativ 2. Mitt parti har ännu inte någon officiell åsikt om heteronormativitet. Men vi är generellt för allas lika värde och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Alternativ 3. Mitt parti är för heteronormativiteten i samhället. Samkönade relationer ska respekteras men olikkönade relationer bör vara normen i samhället.
Olof Lavesson, HBT-politisk talesperson för m, mailade i förra veckan.
När vi formar vår politik står vi för varje människas rätt till sina egna uttryck och respekteras utifrån dessa. Vi definierar inte människor utifrån könsuttryck, könsidentitet eller sexuell läggning. Självfallet ska varje människa ha rätt att avvika från traditionella könsroller och normer. På samma sätt ska givetvis olika relationer betraktas på ett likvärdigt sätt. I och med detta har vi ett normkritiskt förhållningssätt.
8 av Sveriges 10 största partier är emot heteronormens innehåll.

Sedan hade jag och Olof Lavesson en diskussion där jag försökte pressa honom på om m är specifikt emot heteronormen. Det slutade med att jag mailade honom (med kopia till bl.a. Moderaternas partisekreterare Kent Persson och gruppledaren i riksdagen, Anna Kinberg Batra) följande.
Jag kommer publicera en bloggpost och i mitt nästa nyhetsbrev att m nu officiellt är emot heteronormen med utgångspunkt från ditt svar även om ni formulerar det annorlunda. Det viktiga är givetvis inte att just ordet heteronorm används utan som du framför att det finns en normkritisk attityd, själva innehållet i begreppet heteronorm. Har ni några invändningar emot det, och hellre vill att jag placerar m på alternativ 2, vänligen meddela mig senast söndag 10.00. Har jag inte fått något mail före dess tolkar jag det som att ni tycker jag gjort rätt bedömning.
Olof Lavesson mailade mig snabbt att han inte hade några invändningar och det har det inte blivit från någon av hans partikolleger heller. Därmed är 8 av Sveriges 10 största partier officiellt emot heteronormens innehåll (även om m alltså inte använder ordet), Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ. I min partirapport i sommar kommer jag placera m som att vara emot heteronormen.

Sd och kd har ingen officiellt åsikt om heteronormativitet.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ingen officiellt åsikt om heteronormen, alltså alternativ 2. Att m nu tydligt tar ställning emot heteronormens innehåll betyder verkligen inte att partiet nått i mål inom HBT-politiken.

Partiet är ännu emot införande av ett tredje juridiskt kön. De är också negativa till att sänka åldersgränsen för att få byta kön juridiskt. Trots att den regering där m är största parti startat en utredning om det. Moderaterna tvekar också ännu om förbättra transpersoners skydd emot diskriminering, hets och hatbrott, att transpersoner ska få samma skydd som bögar, lesbiska, judar, svarta, muslimer och invandrare. Partiet har ännu en hemläxa att göra inom HBT-politiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar