måndag 26 maj 2014

HBT-fientliga partier stärks betydligt i EU-parlamentet.
En sak är tydlig när man granskar resultatet i EU-valet.  Främlingsfientliga partier som är anti-EU har fått en brakseger i många länder och blivit största parti. Front national i Frankrike, UKIP i Storbritannien och Dansk folkeparti i Danmark. I Sverige får Sverigedemokraterna 9,7 % och 2 mandat. Men ännu mer extrema partier har också fått framgångar. I Grekland röstade nästan 10 % (var tionde!) på ett nazistparti, Gyllene gryning. I Tyskland fick nazistiska NPD 1 % vilket räcker för ett mandat. I Ungern blev halvnazistiska Jobbik näst största parti med ca 15 %.

Även totalt i EU stärks "nationalistiska" partier och deras mandat mer än fördubblas förmodligen. Här är preliminära siffror (det blir säkert en del förändringar). Jag har delat in partierna i tre grupper. Siffrorna inom parentes anger mandat efter förra valet. Många gissade att vänstern skulle öka i EU-valet men den socialdemokratiska och vänstersocialistiska gruppen får ungefär lika många mandat tillsammans som 2009. Om man tar med gröna gruppen att vara vänster blir det en minskning. Det som hänt är istället att mitten-högern fått färre mandat medan främlingsfientliga ökar ordentligt.

Tydligt HBT-vänliga grupper 349 (371)

S & D = socialdemokratisk grupp 189 (196)
ALDE = liberal grupp 66 (83)
De gröna/EFA = grön grupp 52 (57)
GUE/NGL = vänstersocialistisk grupp 42 (35)

Grupper med betydande oenighet internt om HBT-reformer  260 (331)

EPP = högergrupp 214 (274)
ECR = anti-federalistisk konservativ grupp 46 (57)

HBT-negativ grupp

EFD = "nationalistisk" grupp 38 (31)

Partier som (ännu) inte är med i någon grupp (de flesta är "nationalistiska", högerextrema-främlingsfientliga, ofta även HBT-fientliga men även en del andra partier)  104 (33)

För att få bilda en officiell grupp i EU-parlamentet krävs det 25 ledamöter från minst 7 länder.

Främlingsfientliga partiers framgångar kan blockera nya HBT-reformer.

Vilken blir då effekten av extremhögerns framgångar? Förmodligen mycket begränsad när det gäller den konkreta politiken - på kort sikt. Även om deras stöd har fördubblats utgör de en relativt liten minoritet i parlamentet. De flesta inom de etablerade grupperna vill inte samarbeta med dem. Intresset för att motarbeta HBT-reformer kommer nog också att variera mellan de olika "nationalistiska" partierna. Och dessbättre lär de inte kunna försämra något på EU-nivå när det gäller mänskliga rättigheter för HBT-personer. Den här gången. Men om de blir ännu större vid EU-valet 2019 blir situationen kanske en annan.

Problemet är istället att de främlingsfientliga partierna kan blockera nya HBT-reformer på EU-nivå, som att förstärka direktiv emot diskriminering och förbättra samkönade pars fria rörlighet i unionen. Dels genom att de får fler mandat men också därför att de kan få ledamöter från de etablerade grupperna att anpassa sig till dem, i konservativ riktning. 

Europa har generellt blivit HBT-vänligare senaste decennierna. Mycket tyder på att den trenden kommer att fortsätta. Men det är inte givet att det blir så. De motgångar som är tydliga i Ryssland kan sprida sig till fler länder, även i Västeuropa. Att kämpa emot inskränkt nationalism och intolerans blir en viktig kamp att föra för HBT-rörelsen.


Uppdatering 1.

Moderata ungdomsförbundet vill m ska bli tydligare om bl.a. HBT-rättigheter inom EU-politiken.

Från Dagens Nyheter.

Även ungdomsförbundets ordförande Erik Bengtzboe tycker att Moderaterna måste dra självkritiska slutsatser av valnederlaget. – Vi behöver utveckla vår Europa­politik och ge rakare besked om miljö, jämställdhet och hbt-frågor. Där har vi inte uppfattas som tillräckligt tydliga med tanke på vilken partigrupp vi sitter i, säger Bengtzboe som syftar på EPP-gruppen där Moderaterna samarbetar med betydligt mer konservativa högerpartier från andra länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar