måndag 26 maj 2014

Region Skåne ska inte diskriminera kvinnor i samkönade relationer.Jag har idag mailat sjukvårdspolitiker i Region Skåne om inseminationer för kvinnor i samkönade relationer.
2005 fick kvinnor i samkönade relationer möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Det var en viktig reform eftersom all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Tidigare har avgifterna i flera landsting varit högre för kvinnor i samkönade än i olikkönade relationer. Idag har dock samtliga regioner/landsting likställt avgifterna, sist beslutade Östergötlands läns landsting om det hösten 2013. Det är givetvis positivt.

Dock finns det en annan typ av (indirekt) diskriminering, nämligen att bara en av kvinnorna i en samkönad relation får del av skattesubventionerade inseminationer. Från RFSU:s Sverigebarometern från 2013.

"I följande län är det möjligt för två kvinnor i ett par att dela på inseminationsförsöken: Uppsala, Örebro, Värmland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Västra Götaland, Dalarna, Stockholm, Gästrikland.
I följande län är det inte möjligt att dela på försöken: Södermanland, Kronoberg, Skåne, Blekinge, Halland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gotland."

Att två kvinnor i en relation ska kunna dela på de subventionerade inseminationsförsöken borde vara en självklarhet. För att ta ett exempel. Anders är ihop med Anna. Hon får tre subventionerade inseminationsförsök. Marie, som är ihop med Nathalie, får detsamma. Men efter första försöket,som misslyckas, vill Marie att hennes partner ska få testa istället. 2013 var det möjligt i bara ca hälften av regionerna/landstingen. Att ha regler som inte tillåter överlåtande av försök är ett tecken på heteronormativitet. Logiken är att eftersom det är inte möjligt att dela på försöken i en olikkönad relation ska det inte heller vara tillåtet i en kvinnlig samkönad relation trots att det är möjligt. Ansvaret för att få bort den här diskrimineringen finns främst hos landsting och regioner.

Bland regioner/landsting i Sveriges tre storstadsområden har alltså två jämställt reglerna - bara Region Skåne diskriminerar ännu, om reglerna inte har ändrats. Det är viktigt att konstatera att i lagen om förbud emot diskriminering är även indirekt diskriminering förbjuden.  Men det handlar inte främst om juridik utan om att Region Skåne bör föra en politik där avskaffande av diskriminerande regler är centralt.

1. Tillåter Region Skåne idag kvinnor i samkönade relationer att dela på subventionerade inseminationsförsök?

2. Om inte, planerar Region Skåne att ändra reglerna så att det blir möjligt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar