lördag 24 maj 2014

Sista-minuten-guide till EU-valet.Bloggen Helds HBT-nyheter kommer aldrig att rekommendera folk att rösta på vissa partier, eller att inte rösta på andra partier. Jag har tilltro till att varje människa själv kan avgör hur hen ska rösta. Dock är mitt budskap att du bör använda din rösträtt. Många har dött i diktaturer för möjligheten till demokratiska val.  I Sverige pågick kampen för demokrati och allmän och lika rösträtt i decennier.

Vi har alla många egenskaper och intressen. Det är oftast även annat än HBTQ-politiken som avgör vilket parti vi röstar på. Men att redovisa partiernas attityder till HBT-reformer är viktigt av två orsaker. Dels i sak, HBTQ-personer blir allvarligt diskriminerade i många länder i unionen. Men också för att attityder till HBT-rättigheter ger en indikation på hur ett parti betraktar mänskliga rättigheter generellt.

V och sd vill lämna EU som betyder mycket för HBT-rättigheter.

Jag har givetvis åsikter (både positiva och negativa) om partierna inom övrig politik. De framför jag, dock inte här eftersom bloggen Helds HBT-nyheter fokuserar på HBT-politik. Jag vill dock göra ett undantag och det är hur viktigt EU varit, och kommer även bli framåt, när det gäller främjande av mänskliga rättigheter generellt och i synnerhet HBTQ-rättigheter. HBT-rörelsen i Europa är vad jag kan bedöma enig om hur viktig EU-arenan är. Två partier, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill att Sverige ska lämna unionen och dess viktiga samarbete för främjande av mänskliga rättigheter.

Här är 4 aktuella reformer på EU-nivå när det gäller HBT-rättigheter.

1. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. (idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att  länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna homopar som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit)

Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, fi
Möjligen: kd
Nej: sd

2. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. (EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av en bred majoritet  i EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet, idag är alla länder skyldiga att ha förbud emot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom i princip alla samhällsområden, när det gäller diskriminering p.g.a. sexuell  läggning, funktionshinder, ålder och religion dock bara inom arbetsmarknaden)

Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, kd, fi
Möjligen:
Nej: sd

3. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. (svenska borgerliga regeringen och  de flesta grupper i EU-parlamentet ville  könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens förslag till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det blev inte så, idag finns ingen skyldighet för länder att ha förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet, genom domstolsbeslut har  dock vissa direktiv emot diskriminering p.g.a. kön även tolkats skydda transsexuella)

Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, kd, fi
Möjligen:
Nej: sd

4. Sverige ska inom EU jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN.

Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, kd, fi
Möjligen:
Nej: sd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar