onsdag 14 maj 2014

Ny rapport om partiernas HBT-politik inför EU-valet.
Pressmeddelande 2014-05-14

De flesta svenska partier ger stöd för HBT-reformer på EU-nivå - men Sverigedemokraterna är negativa.

- Att 8 av Sveriges 10 största partier har en tydligt HBT-vänlig politik inför EU-valet 25 maj är synnerligen positivt. Dock finns det ett parti som kraftigt avviker, Sverigedemokraterna, genom att vara emot 4 centrala HBT-reformer på EU-nivå. Kristdemokraterna är för tre av dem men tvekar om svenska samkönade äktenskap ska bli erkända i alla andra länder i unionen. Det framför bloggaren Bengt Held som en kommentar till att Dagens nyheter för trettonde gången publicerat en artikel om hans HBT-rapporter.

Sex partier, Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Piratpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har med HBT-rättigheter i sina valmanifest, det har däremot inte Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Held har även granskat de fem resolutioner de senaste åren inom EU-parlamentet som har tydligast koppling till HBT-rättigheter. Av Sveriges 20 ledamöter har 16 röstat ja vid varje tillfälle de varit närvarande. Tre moderater och en kristdemokrat har avstått vid en omröstning.

1. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, fi
Möjligen: kd
Nej: sd

2. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.
3. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
4. Sverige ska inom EU jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN.


Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, kd, fi
Möjligen:
Nej: sd

- Sverigedemokraterna motiverar sina negativa attityder till reformerna främst med att de är emot överstatlighet inom EU samt att de är negativa till att EU ska erkännas som en part inom FN. Att ett parti är emot någon HBT-reform på EU-nivå måste givetvis inte vara att tecken på HBT-fientlighet. Det är möjligt att argumentera för att vissa reformer bäst avgörs på nationell nivå. Sedan Sverigedemokraterna bildades har de dock varit emot nästan varje HBT-reform (även om de accepterat de flesta efteråt).

Bl.a. ogillade partiet införandet av partnerskapslagen 1995 (och ville fram till 2004 avskaffa den) och de var även negativa till införandet av en könsneutral äktenskapslag (även om de idag accepterat reformen). Granskar man riksdagspartiernas attityder till olika aktuella inrikes HBT-reformer 2014 hamnar sd sist, efter Kristdemokraterna. Partiet vill ännu avskaffa nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. De vill avskaffa alla statsbidrag emot diskriminering och HBT-fientlighet. I EU-parlamentet har den "nationalistiska" gruppen EFD konsekvent röstat emot varje HBT-vänlig resolution, även "rekommendationer" till medlemsländerna.

- Handlar sd:s motstånd mot de fyra HBT-reformerna om HBT-fientlighet eller motstånd emot överstatlighet? Min bedömning är att det är en blandning av motstånd emot överstatlighet i kombination med att de tycker rättigheter för HBT-personer är oviktiga. Inte främst fientlighet utan ointresse, avslutar Bengt Held.


Uppdatering 1.

Min rapport publicerades alltså igår, samma dag släppte RFSL en rapport med samma tema. Och det är faktiskt en slump. Vi har inte haft någon som helst kontakt med varandra. Min rapport var planerad att publiceras på DN:s hemsida i söndags, men av olika orsaker blev det något försenat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar