fredag 13 maj 2011

Trots HBT i program tvekar mp i Västra Götalandsregionen om tvångssteriliseringar.

Sällan kommenterar jag här på bloggen politiken i något av landstingen och regionerna. Dock ska jag göra ett undantag ikväll. Av tre orsaker.

1. Det är omval i Västra Götalandsregionen (och i delar av Örebro kommun) på söndag.
2. Av Sveriges befolkning bor ungefär hälften i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Vad som beslutat på landstings- och regionnivå i de tre områdena påverkar ibland den nationella debatten om bl.a. sjukvården.
3. Politiker i Västra Götalandsregionen har ofta haft problem att tydligt argumentera för HBT-rättigheter.

Jag har granskat valmanifesten (eller motsvarande) för de 9 partierna som idag är med i regionfullmäktige i Västra Götaland. Ska förtydliga att som Malmöbo har jag begränsat intresse att kolla igenom programmen i detalj, därför har jag snabbt använt sex sökord i dokumentet. HBT, homosexuella, bisexuella, transpersoner, könsidentitet och sexuell. Det senare ordet används ofta typ "sexuell läggning".

Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet har inte med något som helst om HBT-rättigheter.

Miljöpartiet refererar däremot en del till homosexuella och bisexuella i sitt Valprogram 2010-2014. (Eftersom det formellt är ett omval är det flera partier som använder samma valmanifest som 2010). Från sid 8.
Vi vill att alla skall ha lika rätt till vård oavsett ekonomiska förutsättningar, sexuell identitet
eller etnisk bakgrund...

Unga ska erbjudas trygghet inför sina livsval. Man ska själv kunna forma hur ett sådant stöd ska utformas.... Stödet kan röra frågor som samlevnad, sexualitet och sexuell identitet, alkohol- och droger, kulturell identitet, sociala problem, utseende och vikt, gäng eller mobbning.
Partiet har också två konkreta förslag. (sid 15)
Att regionens personal erbjuds utbildningar i genusfrågor – och HBT perspektiv

Att det finns minst en HBT- certifierad vårdcentral i varje sjukvårdsområde
För en del av er bloggbesökare kanske Sjukvårdspartiet är relativt okänt. I senaste riksdagsvalet fick partiet bara drygt 1000 röster men å andra sidan fokuserar de i princip bara på valen till landsting och regioner. Sjukvårdspartiet finns förutom i Västra Götaland även i landstingen för Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västernorrland och Norrbotten. Gränsen för att bli representerade i landsting och regioner är 3 %. Bäst gick det 2010 i Norrbotten där Sjukvårdspartiet fick 16,4 % i landstingsvalet. I Västra Götalandsregionen blev resultatet 2010 4,6 %.

Sjukvårdspartiet kommenterar inte HBT specifikt i sitt Valmanifest 2011. Däremot om värderingar.
Sjukvårdspartiet är ett rättviseparti som grundar sig på värden som alla människors lika värde och respekt för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi vill se ett samhälle präglat av mångfald och bejakande, med öppenhet och tolerans mellan människor.
När lesbiska kvinnor fick möjlighet till att bli inseminerade vid kliniker 2005 var Västra Götalandsregionen i början bland de som tyckte att villkoren skulle vara sämre än för heterosexuella par. Senare har de dessbättre ändrat reglerna.

När landsting och regioner i höstas fick lämna remissvar om Socialstyrelsens förslag till en ny frihetlig lag om juridiska könsbyten fick det nästan kompakt stöd. När det gäller att avskaffa kraven att någon måste vara svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt var (av 70 remissinstanser) Västerbottens läns landsting negativt och Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska sjukhuset tveksamma.

I Västra Götalandsregionen fattades beslutet om remissvaret i enighet, i sjukvårdsutskottet med politiker från s, m, mp, fp, c, kd och v. Att sd inte är med är därför att beslutet togs före 1 januari 2011 då de politiker som blev valda i september tillträdde. Och Sjukvårdspartiet hade nog inte fått tillräckligt med röster för att bli representerade i sjukvårdsutskottet.

Den här bloggen är inte partipolitisk. HBT-personer som andra har olika ideologiska värderingar. Men jag rekommenderar folk i Västra Götalandsregionen att kontakta partierna och pressa kandidaterna om vad de tycker om konkreta HBT-frågor (som tvångssteriliseringar). Om ni frågar folk i valstugor generellt om de är HBT-vänliga svarar nog alla att de är det, även kd och sd flirtar nu som bekant med bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner.

Men som jag avslöjat har i princip alla partier hamnat fel i vissa debatter. Det är som bekant möjligt att både rösta på parti och kryssa någon kandidat. Du som bor i Västra Götalandsregionen, kräv av dina politiker att de precis som de flesta riksdagspartier tydligt argumenterar emot tvångssteriliseringar av transsexuella. Och att inte svika om det återigen skulle bli debatt om lika rättigheter för samkönade och olikkönade par. Accepterar inte kandidaten du kontaktar i det som är ditt favoritparti att engagera sig - sök dig till någon annan.


Uppdatering 1.

Fakta. I riksdagen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet för att avskaffa kravet på sterilisering för att transsexuella ska få byta kön juridiskt. Även i de flesta remissinstanser (av de som lämnas av politiker) anslöt sig de sex partierna till förslaget - förutom i Västra Götalandsregionen och Västerbottens läns landsting.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tvekar ännu om reformen. I några remissvar har partierna dock varit med om att lämna stöd till att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.


Uppdatering 2.

Fler artiklar om omvalet söndag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar