onsdag 25 maj 2011

Regeringen fördröjer förslag mot diskriminering - igen.

Att den borgerliga regeringen år efter år fördröjt ett förslag om en ny frihetlig könstillhörighetslag är illa nog. Nu börjar samma ovana, att försena, bli tydlig även när det gäller att kräva förebyggande åtgärder mot diskriminering bl.a. när det gäller HBT och arbetsgivare.

Jag har tisdagen 24 maj mailat Andreas Bergström (fp) som är sakkunnig (politiskt anställd) på Integrationsdepartementet.
Vi talades vid i telefon för drygt en månad sedan om den kompletterande utredning departementet gör om aktiva åtgärder mot diskriminering.

När bedömer du att den interna utredningen är klar?
Dessbättre svarade Andreas Bergström redan någon timme senare. Men innehållet i hans kommentar är tyvärr inte positivt.
Det kommer nog att dra ut på tiden, är jag rädd. Våra resurser på diskrimineringsområdet är rätt ansträngda för tillfället, eftersom vi arbetar med två andra betänkanden, om åldersdiskriminering och bristande tillgänglighet. Som du vet har vi också behövt lägga en del tid på den ansvariga myndigheten, Diskrimineringombudsmannen, efter sammanslagningen. Så jag vågar inte ge något datum, men det ligger en bra bit framåt i tiden.

Vänliga hälsningar,

Andreas Bergström
Politiskt sakkunnig hos integrationsminister Erik Ullenhag
Jag mailade sedan följande till honom.
Tack för svaret. Det är annars synnerligen beklagligt att ärendet fördröjs igen. Ansvaret faller givetvis främst på Erik Ullenhag. Det är hans ansvar att förhandla till sig tillräckliga resurser. Man kan också fråga sig varför ni på Arbetsmarknadsdepartementet (tidigare Integrations- och jämställdhetsdepartementet) åtog er att starta en ny utredning när det har utretts två (sic!) gånger redan och ni sedan inte har resurser att göra det ni ska. Hittills har det här bara fördröjt ärendet och för det förtjänar ni skarp kritik (jag vet att ni sakkunniga själva inte kan påverka prioriteringarna men Ullenhag har ett tydligt ansvar).

Det vore också positivt om Erik Ullenhag tydligt och offentligt argumenterade för nya HBT-reformer vilket Nyamko Sabuni gjorde när hon hade ansvaret. Hittills har Ullenhag varit kompakt tyst i princip förutom hans utspel vid 17 maj.
Som jag framför i mitt svar ska klandret inte riktas mot de sakkunniga. De gör vad ansvarig minister vill de ska ägna sig åt utifrån de resurser departementet har. Och jag vill förtydliga att det är mycket positivt att skyddet mot diskriminering p.g.a. ålder och funktionshinder förbättras.

Däremot är hanteringen av ärendet med aktiva åtgärder mot diskriminering något som den borgerliga regeringen och ansvariga ministrar, tidigare Nyamko Sabuni och nu Erik Ullenhag, förtjänar skarp kritik för.

Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport 2 februari 2010, alltså för drygt ett år sedan. Den föreslog att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.

Regeringen beslutade dock hösten 2010 att tillsätta en tredje (sic!) utredning om aktiva åtgärder mot diskriminering där syftet var att främst följa hur resultatet fungerat hittills.

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna hittills fungerat.

Sex av åtta riksdagspartier är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga förebygga alla typer av diskriminering i lagen. Bara Moderaterna och Sverigedemokraterna tvekar ännu.


Uppdatering 1.

SvD har i kulturdelen en artikel av Jesús Alcalá om DO och avsättandet av Katri Linna (som genom sina extrema tolkningar och sin undfallenhet för islamister var kontraproduktiv för myndigheten). Även om jag är helt för att Linna avsattes (när vi har ett system där regeringen har den möjligheten) är det en principiellt viktig debatt om regeringen ska vara ansvarig för DO eller inte.

I samma tidning har Kent Persson, ordförande för Moderaterna i Örebro län, en debattartikel med kritik mot sitt eget parti när det gäller "välfärdspolitiken". Ett område han och andra m-politiker bör engagera sig för är HBT-politiken där m ännu tvekar om flera viktiga reformer, bl.a. att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen. Det är också en välfärdsreform.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar